Nyhetsbild

Säkerhetscontainer skyddar mot stölder

Stölder på byggarbetsplatser är vardag för många aktörer i Sverige. Ett steg i att skydda sig mot tjuvarna är så kallade säkerhetscontainrar där en säkerhetsbur byggts in i containern.


P o B:s Elektriska gjorde slag i saken. Efter flera stölder i sina containrar hyrde man säkerhetscontainrar från Containertjänst.
Projektledaren Leif Ekman berättar mer.


– Vi hade inbrott i våra containrar vid två olika tillfällen på kort tid i samma projekt. Då stals alla våra maskiner och specialverktyg. Det stora kostnader för självrisker, produktionsstopp men även kostnad för tid att få ut nya maskiner på plats, laga containrar, städa upp och inventera för att veta vad som blivit stulet. Den administrativa kostnader kopplat till försäkringsbolag och polis får man inte glömma bort. Inbrott på arbetsplatsen skapar irritation och frustration från medarbetarna på plats. Det stör produktionen över en längre tid. Luften går ur dem.


Efter flera inbrott med stor tidspillan och förlorat tempo började företaget se sig om efter möjliga lösningar. Tidigare hade man både hyrt och köpt containrar av Containertjänst. Nu erbjöd de även säkerhetscontainrar. Det var den bästa lösningen på marknaden i kombination med priset för hyran.


Certifierad


Lösningen från Containertjänst baseras på att en säkerhetsbur byggs in i containern. Buren omfattar en fjärdedel, halva eller hela golvytan. Containern har högsta skyddsklass. Den förses med en FerraPod-gallerbur, certifierad enligt SS-EN 1627 i skyddsklass 3-RC4 och med en certifierad låsbom i klass 5 och ASSA låshus i högsta klass. Gallerburen består av rör, med rör i rören, så de som försöker såga sig in möts av ett inre rör som bara snurrar. Containern är isolerad och försedd elcentral, belysning och värme.


Containerdörrarna skydd är förstärkt med dörrkantsäkringar i sidorna och skjutreglar på insidan av den ena dörren för att försvåra vid kapning av gångjärnen.


– Vi vill framförallt skydda våra handverktyg och instrument, och de ryms i den gallerbur som täcker en fjärdedel. Elmaterial förvaras bland annat i utrymmet utanför buren, men det är inte alls lika stöldbegärligt, berättar Leif Ekman.


Med vårt containerlarm får du en komplett lösning med slagsskyddad centralenhet med batteribackup, radarlarm, kamera, GPS, IR-detektor och siren. Det bästa inbrottslarmet du kan få till din container.


  Inbrott  


Kostnadseffektivt


Larmet har många smarta funktioner samlade i en och samma enhet. Varningsljus och signal börjar varningsblinka redan om personer rör sig 3 m ifrån containerlarmet. Denna funktion förhindrar och avvärjer brott redan innan det begås. Går en person ännu närmare börjar containerlarmet att skicka bilder till dig och skickar dessa tillsammans med en larmavisering till din mobiltelefon via SMS. Då kan du själv avgöra om larmet ska skicka vidare till en larmcentral. Det har visat sig vara mycket kostnadseffektivt och minimerar därför mängden falsklarm och ökar chansen för dig och polisen att ta fast tjuven. Har man flera larm på olika ställen får man GPS koordinater där larmet går. Givetvis kan det kopplas direkt till en larmcentral.


– Vi är nöjda med funktionerna hos säkerhetscontainrarna och att lösningen är robust. Enda nackdelen är kostnaden för att hyra vilket gör att vi inte kan det på alla containrar på våra arbetsplatser. I de containrar vi har elhandmaskiner och annan kritisk och dyr utrustning är det en självklarhet. Vi får väga kostnader mot risker. Larmet är däremot mycket prisvärt och går att installera även på vanliga containrar, säger Leif Ekman.


Han berättar också att vid ett tillfälle gjordes inbrott i några andra företags containrar, men säkerhetscontainrarna fick stå orörda. Inte för att man önskar inbrott hos grannarna, men incidenten visar att lösningen från Containertjänst funkar i praktiken.
Mikael Barani

2022-01-26 12:03