Nyhetsbild

Förfalskat intyg ledde till uppsagd underentreprenör

När MKB Fastighets AB gjorde ett oanmält platsbesök uppdagades det att A1-intyg var förfalskade. Intyget är ett bevis på att man tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU. Händelsen ledde till att den berörda underentreprenören sades upp med omedelbar verkan. 


– Tidigare i år hävde vi fem kontrakt med en byggentreprenör. Denna gång gäller det en underentreprenörs underentreprenör som har lämnat förfalskade intyg. Totalentreprenören hävde avtalet direkt efter krav från oss. Att stoppa fusk och brister är viktigt för MKB. Entreprenörerna är vår förlängda arm och självklart måste de följa ingångna avtal, gällande lagar och regler, säger Christina Lundby, nyproduktionschef hos MKB Fastighets AB.


  Arbetare i motljus.
Förfalskade intyg uppdagades under oanmält arbetsplatsbesök. 


Under det oanmälda arbetsplatsbesöket upptäcktes även att en elev som gjorde sin praktik saknade ID06-kort. Alla som befinner sig på en byggarbetsplats måste ha detta, men skolan hade inte försett eleven med något kort. Det tycker MKB är anmärkningsvärt.


– Alla aktörer behöver hjälpas åt för en sund och hederlig arbetsmarknad. Att ett lärosäte som utbildar den framtida arbetskraften inte följer gällande lagstiftning visar på att man inte tar problemen som finns på fullt allvar, och att dessutom utsätta sin elev för obehag när det uppdagades är uppseendeväckande.Fakta A1 intyg
När en entreprenör vill använda utländsk arbetskraft måste ett A1 intyg lämnas in. Intyget visar vilket lands socialförsäkringssystem personen tillhör. Intyget får man från motsvarande Försäkringskassan i det land arbetstagaren kommer ifrån. Intyget visar att arbetstagaren redan tillhör ett socialförsäkringssystem inom EU och därför inte ska betala sociala avgifter i Sverige. I det nu aktuella fallet var intyg förfalskade.
Mikael Barani

2022-10-25 12:34