Nyhetsbild

Efter år av restaureringar: Katrinetorps landeri får kulturarvspriset 2022

Landeriet Katrinetorp ligger söder om Malmös stadskärna och under många har har Malmö stad restaurerat, återskapat och rekonstruerat denna unika miljö. Nu tilldelas man kulturarvspriset 2022 för sitt arbete.


– Vi är mycket stolta och glada att Malmö stad och Katrinetorp landeri har uppmärksammats nationellt i Föreningen Svenskt Kulturarv, säger Katrinetorps intendent Mats Bohman.


Motiveringen till att Katrinetorp fick kulturarvspriset 2022:  "En flerårig besöksmålsutveckling har bidragit till att detta kulturarv har omhändertagits och stärkts. Samtidigt har en breddning av besöksupplevelserna varit i tydligt fokus, vilket gör att besöksmålet som helhet har genomgått en imponerande utveckling. Denna storstadsnära men ändå lantliga oas har en huvudbyggnad vars glansdagar inföll vid 1800-talets början. Nu har glansdagarna återkommit.
  Med stor respekt för originalinredningen har tillägg gjorts som möjliggör förståelsen av kulturarvet, samtidigt går miljön att använda för olika typer av verksamhet. Det gröna kulturarvet med park och trädgård har utvecklats på samma omsorgsfulla sätt och är en viktig del i en helhetsupplevelse. Idag är anläggningen en plats för många olika målgrupper. Besökare kan lära, uppleva och finna rekreation.
  I det rika publikutbudet ingår numera såväl utställningar, mässor som marknader. Den höga ambitionen i besöksservicen är tydlig i bland annat. café, konferensmöjlighet och butik."


    Katrinetorp landeri. Foto RalfTurander
  Katrinetorp landeri premieras av Svenskt kulturarv. Foto Ralf Turander  


  Orden kvalitet, kreativitet och känsla summerar väl förädlingen av Katrinetorps landeri. Breddningen av besöksmålets erbjudande har inte enbart bidragit till fler besökare. Katrinetorp har blivit angeläget för fler – en stark grund för den fortsatta utvecklingen!
  Mikael Barani

  2022-10-21 12:00