Nyhetsbild

Byggföretagen efterlyser konkreta reformer från ny regering

Byggföretagen gratulerar nya statsministern Ulf Kristersson och hans regering med en förhoppning om konkreta reformer. Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Byggföretagen, efterlyser bland annat mer förutsägbarhet i regelverket för att underlätta för branschen.
– Tidöavtalet lyfter fram en rad frågor som är nödvändiga för både våra medlemsföretag och för näringslivet i stort. Vi hoppas se konkreta reformer som balanserar tillväxt, råvarutillgång och klimatutmaningar, säger Tanja Rasmusson.


Vallöften som fler bostäder, bättre infrastruktur och satsningar på den gröna omställningen är helt beroende av mer förutsägbarhet i regelverket och att fler kan göra jobbet.
– Cementkris, stigande materialpriser, svagare hushållsekonomier och höjda räntor skapar tillsammans en osäkerhet som samhällsbyggnadssektorn inte upplevt på mycket länge. Det kommer att krävas krafttag för att vända skutan, säger Tanja Rasmusson. 


  Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen. Foto: Byggföretagen


Byggföretagen tog inför valet fram en näringspolitisk reformagenda som innehåller 39 konkreta policyförslag inom nio olika ämnesområden till politiska beslutsfattare på samtliga nivåer.


Tidöavtalet – en bra början


Prioriterade frågor är bland annat förenklade miljötillstånd, en pålitlig och fossilfri energiförsörjning, reformerade strandskydd och riksintressen samt slopad sekretess mellan myndigheter för att främja sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen.


Flera av dessa finns med i Tidöavtalet – men det finns mer att göra.
– Byggföretagen ser utmaningar med framför allt avsnitten om arbetskraftsinvandring och utbildning. Det behövs satsningar på att få fler vuxna att komma i jobb. I bästa fall kan en nytillträdd regering snabbt tillsätta utredningar eller ta initiativ som går i den riktning som Byggföretagen pekar ut, säger Tanja Rasmusson. 
Mikael Barani

2022-10-18 12:22