Nyhetsbild

Renovering halverar energianvändningen

Brf Storspoven i Umeå uppfördes 1968 och var i behov av en omfattande renovering när Riksbyggen kom in i bilden. Genom moderna lösningar beräknar man nu kunna sänka energianvändningen med omkring 50 procent. Både tak och fasader kommer att renoveras på bostadsrättsföreningens totalt åtta huskroppar.


– Hållbarhetsfrågorna har blivit allt viktigare för oss i föreningen. Vi vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle och med tanke på de ökade energipriserna är vi väldigt glada att kunna starta projektet för att göra föreningens hus mer energieffektiva, säger Stefan Landström, ordförande i Brf Storspoven.


Brf Storspoven i Umeå uppfördes år 1968 och består av totalt åtta huskroppar. Arbetet inleds med ett provhus för att kunna identifiera okända förutsättningar inför genomförandet av projektet i sin helhet.


  BRF Storspoven. Foto: Riksbyggen
BRF Storspoven i nuvarande skrud. Foto: Riksbyggen  


Prioriterat arbete


I projektet installeras nya ytskikt på fasaden där teglet kommer att plockas ner och ersättas med putsfasad som isoleras med mineralull. Husets tak kommer att renoveras, marken dräneras och montage av nya ventilationskanaler enligt den så kallade SmartFront-metoden installeras.


– Att hjälpa äldre bostadsrättsföreningar att genomföra åtgärder som gör deras hus mer energieffektiva är ett prioriterat arbete för Riksbyggen. Att minska våra kunders energianvändning är en del av Riksbyggens övergripande klimatmål och ett sätt att bidra till ekonomisk hållbarhet hos bostadsrättsföreningarna, säger Frida Wallgren, projektchef på Riksbyggen Ombyggnad.


Riksbyggen har hjälpt föreningen med att söka bidrag för energieffektivisering för flerbostadshus vilket också beviljades.
Mikael Barani

2022-10-14 11:53