Nyhetsbild

Brandskyddsföreningen: mer eldande hemma ökar risken för skorstensbränder

I tider av höga elpriser är det många som eldar mer i eldstaden för att hålla värmen. Nu varnar Brandskyddsföreningen för att detta riskerar att leda till fler skorstensbränder. Årligen inträffar runt 25 000 bostadsbränder i Sverige.


Varje år sker cirka 500 bränder i skorstenar och orsakerna till skorstensbrand, eller soteld som det också kallas, kan vara flera; ofta har man eldat på ett felaktigt sätt med fuktig ved eller med för lite lufttillförsel, vilket kan leda till att sot och tjära samlas i skorstenen. Om man sedan eldar för hårt under längre tid kan beläggningarna fatta eld och då uppstår soteld. I värsta fall kan en brand i skorstenen sprida sig till brännbara delar av huskonstruktionen.


Från att antalet skorstensbränder minskat det senaste året ser man nu en ökning, och risken är att bränderna blir ännu fler framöver om fler väljer att elda i sina eldstäder. En av de viktigaste åtgärderna för att minska konsekvenserna av en brand i bostaden är att ha en fungerande brandvarnare.
– Statistiken visar att nästan alla bostäder i Sverige har brandvarnare, men i var tionde fall fungerar den inte. Det är röken som är farligast vid brand och som orsakar dödsfall. Brandvarnare larmar snabbt, vilket ger tid till att undersöka vad som hänt, släcka branden innan den hunnit bli stor, eller utrymma huset. Se därför till att du har fungerande brandvarnare hemma, gärna fler, och på de olika våningsplanen, det är en bra livförsäkring, säger Ville Bexander, brandingenjör och expert på Brandskyddsföreningen.


Brandsäkra hemmet


Förutom brandvarnare är en handbrandsläckare bra att ha för att snabbt kunna påbörja släckningen innan räddningstjänsten är framme. Alla i familjen bör känna till hur släckaren fungerar och var den är placerad. Också brandfilt är ett bra komplement till en brandsläckare för att släcka mindre bränder eller minska spridningen av en brand.


  Eldstad  


Brandskyddsföreningens bästa tips för att elda säkert i hemmet  1. En eldstad och skorsten måste sotas och kontrolleras för att få användas, beställ därför en brandskyddskontroll för att upptäcka fel som kan leda till brand. Kontrollen omfattar även tak och steganordningar och utförs av en av kommunen behörig kontrollant. Om man inte använt sin eldstad på länge, eller planerar att elda mer än vanligt i vinter, bör man ta kontakt med en lokal sotare för eventuell extrasotning eller besiktning av eldstaden.


  2. När du eldar med ved – se till att veden är torr. Det innebär att den har en fukthalt på 15–20 procent. En bra tumregel är att veden bör ha legat utomhus under tak i minst ett halvår, gärna ett år.


  3. Elda inte med målat och impregnerat virke. Det kan ge betydligt högre värme, utsläpp och skadliga beläggningar på eldstad och skorsten. Målat virke ska lämnas till kommunens återvinningscentral.


  4. Normalt är instruktionen för de flesta kaminerna att man ska elda 2-3 kg i timmen. Eldar man med mer ved än så kan skorstenen bli överhettad och brand kan uppstå.


  5. Glöm inte att ta hand om soten och askan – lägg dem i en plåthink med lock och ställ utomhus på ett brandsäkert underlag.


  6. Varje hus tillhör ett sotningsdistrikt och det är kommunen som beslutar om hur ofta sotning ska göras. För att få reda på vad som gäller för din anläggning, kontakta din kommun.
Mikael Barani

2022-10-13 14:59