Nyhetsbild

Från brist till överutbud på trävarumarknaden

Nu har vindarna vänt på marknaden för trävaror. Där den förut präglades av brist ser branschen nu istället överutbud och stinna lager. På sikt kan dock den svenska trävarumarknaden få ett nytt uppsving.


– Trendskiftet är ett faktum och föregående års positiva framfart för trävarumarknaden har nu börjat vika av. Ett överutbud av trävaror har uppstått, initialt drivet av en oväntat hög import av trävaror från Ryssland till europeiska marknader under våren, innan sanktionerna slog igenom fullt ut, säger Christian Nielsen, marknadsanalytiker på Skogsindustrierna, och fortsätter: 


– Nu ser vi dessutom fler utmaningar som präglar marknaden för trävaror. Inflationen och stigande energikostnader slår hårt mot både vidareförädlande industri och hushåll. För hushållen ökar totalkostnaderna och deras möjligheter till renoveringar, ombyggnationer eller nyinvesteringar minskar kraftigt. Men de svenska sågverken står väl rustade efter några starka år, säger Christian Nielsen. 


  Trävaruhandel. Foto: Fredrik Hjerling  
Efter flera starka år bromsar trävaruhandeln in. Foto: Fredrik Hjerling


Blickar mot framtiden


På längre längre sikt kan blickarna vändas mot Sverige för att få tag på förnybara byggnadsmaterial. Rysslands logistiksvårigheter och brist på reservdelar för produktion väntas begränsa exporten även till de marknader som fortsatt handlar med landet. Ett sådant minskat utbud riskerar i förlängningen att återigen driva världsmarknaden in i en bristsituation.


– Vi ser att efterfrågan på trävaror är fortsatt stark i grunden och att träbyggandet och sågverken spelar en viktig roll i klimatomställningen. När Europa och världen ska fullfölja sina ambitioner om ett hållbart byggande så kommer svenska trävaror att behövas, säger Mathias Fridholm, direktör på Svenskt Trä. 


Rapporten ”Så går det för skogsindustrin” hittar du här.
Mikael Barani

2022-10-11 13:00