Nyhetsbild

Q-märkt kvarter blir kontor i Uppsala

Under augusti inleddes arbetet med systemhandling inför att kvarteret Ångqvarn i Uppsala ska omvandlas. De Q-märkta industrilokalerna ska byggas om till kontorslokaler med kommersiella lokaler i markplan. Bjerking kommer att ansvara för projektering på uppdrag av Atrium Ljungberg.


Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg ska bygga om kvarteret Ångqvarn i Uppsala. Målet är att utveckla kvarteret till en unik mötesplats nära Stadsträdgården och Fyrisån. En historisk mittpunkt vid framtida Skeppskajen, som binder samman innerstaden med bostäder och kontor och kommersiella lokaler. Inför ombyggnationen har teknikkonsulten Bjerking fått i uppdrag att ansvara för projektering när det gäller VVS och Styr, El och Tele, Akustik, Tillgänglighet samt Geoteknik.


Ytterligare projekt i Uppsala


Bjerking, med rötterna i staden, arbetar med liknande projekt på andra ställen i Uppsala och Stockholm. Bland annat arbetar de med Västberga Entré, ett fastighetsutvecklingsprojekt i Västberga som innebär att behålla en byggnadskropp samt bygga tre nya. Bjerking är också med och projekterar den nya Filmstaden i Uppsala. Ett fastighetsutvecklingsprojekt där man behåller två garageplan samt del av markplan. Ovan garaget byggs sedan kommersiella lokaler i markplan samt den helt nya Filmstaden med 13 salonger.


  Uppsala  


– Projekt kvarteret Ångqvarn inleddes hösten 2021, berättar Robert Norström, enhetschef VVS och Styr på Bjerking och uppdragsansvarig gällande VVS och Styr i projektet tillsammans med Joel Eriksson. Arbetet med programhandling har pågått sedan dess och avslutades under sommaren 2022. I augusti inledde vi arbetet med systemhandling. När det är färdigt går vi in i skedet med bygghandling för att därefter sätta i gång med själva ombyggnationen. Enligt den preliminära tidplanen beräknas inflyttning ske under Q4 2025.


Fängslande historik


Kvarteret Ångqvarns kontorsbyggnader bär alla på en fascinerande industrihistoria och erbjuder kreativa och inspirerande miljöer. Var och en på sitt sätt där Spegelkvarnen, Tegelsilon och Jästfabriken har sina helt unika karaktärer samtidigt som gedigna material, luftiga rum och vackra lokaler förenar de tre. Byggnaderna har en gemensam lobby, hjärtat i kontorskvarteret, som bjuder in till möten, samarbete och idéskapande. En kreativ arbetsplats på dagen och en inspirerande samlingsplats på kvällen.


– Det här är ett spännande projekt då det handlar om att bygga om gamla bevarandevärda byggnader till moderna kontorslokaler säger Robert Norström. Det är också roligt att vara med och förädla gamla byggnader så att de får leva kvar i stället för att rivas.


Mer information:
I Kvarteret Ångqvarn utvecklar Atrium Ljungberg en framstående del av Uppsalas industriella arv till kontor för ett innovativt och idérikt företagande. De tre vackra tegelbyggnaderna intill Fyrisån renoveras varsamt med planerad inflyttning 2025.Foto kvarteret Ångqvarn: Gustav Aldin


Mikael Barani

2022-10-10 13:18