Nyhetsbild

Dödsolyckorna inom samhällsbyggnad fortsätter att öka

Byggbranschen strävar efter nollvisionen men ändå fortsätter dödsolyckorna inom samhällsbyggnad att öka. En ny rapport avslöjar att det fortfarande är vanligt att man tummar på arbetsmiljöregler inom branschen.


Byggchefernas rapport Döden på bygget fokuserar på säkerhetsarbetet inom samhällsbyggnad. Ett arbete som har stagnerat: i statistiken över byggbranschens dödsolyckor har kurvan gått uppåt. Sedan 2019 har samhällsbyggnad haft tio dödsolyckor varje år (att jämföra med sju dödsfall år 2017, sex dödsfall år 2015 och fem dödsfall år 2013).


  Rapport om arbetsplatsolyckor.


Dödsfallen inom byggbranschen ökar. Bild: Byggcheferna


Vad krävs för en förändring?


Rapporten bygger på en Novusundersökning som har besvarats av drygt 2 000 medlemmar i Byggcheferna. Några av resultaten:


• Det är fortfarande alltför vanligt att tänja på arbetsmiljöregler. Drygt var femte chef (23 procent) anser sig vara tvingad att göra det för att arbetet ska fungera. Bland de unga cheferna är motsvarande siffra 35 procent.


• Att göra riskanalyser är fortfarande inte en självklarhet. Var femte chef (20 procent) uppger att det sällan, aldrig eller bara ibland görs riskanalyser.


• Tvärtemot vad forskningen lär oss ligger fokus i första hand på att hantera avvikelser. Det har inte skett något egentligt skifte till att arbeta lika mycket för att uppmärksamma och förstärka säkra beteenden.


• Jämfört med för två år sedan delas det ut färre varningar, avstängningar och andra disciplinära åtgärder när någon har brutit mot säkerhetsreglerna.


Hela rapporten kan du läsa här.
Mikael Barani

2022-10-07 10:59