Nyhetsbild

Branschdag framhäver framgångsrika byggprojekt

Byggbranschen står precis som alla andra branscher inför stora utmaningar i en orolig samtid. Därför kallar föreningen Byggherrarna nu till en inspirerande dag där utbyte och inspiration står i fokus. Eventet "Det Goda Projektet" äger rum den 29 november i Stockholm.


– Det har saknats en branschdag med tydligt fokus på våra byggprojekt och människorna som driver dem. Därför har vi tagit initiativ till eventet Det Goda Projektet. Det blir en heldag med inspiration, erfarenhetsutbyte och lärande. Inte minst kommer vi att få lyssna till lyckade projekt som delar med sig av sina framgångsfaktorer, berättar Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.


Under högkonjunktur saknas ofta tid att stanna upp, reflektera och lära. Beställningarna strömmar in och allt fokus ligger på genomförande och leverans. Tyvärr ofta på bekostnad av både ekonomi, kvalitet och säkerhet. Frågan är om branschen nu, när utmaningarna är större än någonsin, är mogen att ta kvalitetsfrågan på allvar?
– Branschen har inget val. Det är en ren överlevnadsfråga. Ovanpå alla problem med skenande material- och energipriser, höga räntor och komponentbrist är det helt ohållbart att branschen har kvalitetsbristkostnader på 100 miljarder varje år, säger Tommy Lenberg.


  Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.
– Att minska riskerna i våra projekt blir ett tydligt tema på eventet, berättar Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna.  


”Nu är det hög tid att minska riskerna i våra projekt”


– Under lång tid har vi låtit våra projekt bli alltmer ansvarsmässigt fragmenterade, svårare att genomlysa och styra. Priset vi får betala är en kraftig riskexponering. När vi, såsom idag, tappar var tredje investerad krona i kvalitetsbristkostnader kan vi inte dra någon annan slutsats än att bygg i nuläget är en högriskbransch. Nu är det hög tid att minska riskerna i våra projekt. Det blir ett tydligt tema på eventet. Då pratar jag inte bara om ekonomisk risk. Till det kommer risk för försening och kvalitetsbristen i slutprodukten och inte minst risk för personskador. En del av lösningen är att börja mäta kvalitén på våra projekt för att kunna agera mer proaktivt, menar Tommy Lenberg.


Goda exempel från lyckade projekt


Eventet Det Goda Projektet baseras på ett manifest där man säger sig drivas av ”visionen om det goda projektet som sätter människan i fokus”. Vad menas med det egentligen? Thomas Samuelsson, vd på Binosight som är medarrangör för eventet, berättar:


– Vi måste inse att byggbranschen, mer än många andra branscher, är väldigt beroende av människor. Att leda ett byggprojekt är en stor ledarskapsutmaning. Oomtvistat har branschen långt fler duktiga tekniker än ledare. Med Det Goda Projektet vill vi sätta människorna i projekten i fokus och ge dem goda förutsättningar att driva lyckade projekt. Med inspirerande föreläsningar, paneldiskussioner och goda exempel från lyckade projekt vill vi skapa insikter och inspiration att driva ännu bättre byggprojekt.”Det Goda Projektet”
Det Goda Projektet arrangeras av Byggherrarna, med Binosight som medarrangör samt Byggföretagen och Byggcheferna som partners. Eventet är en heldag i pelarsalen på Norra Latin som avslutas med mingel och möjlighet till fortsatt erfarenhetsutbyte och reflektioner från dagen. Dagen bjuder också på två prisutdelningar. Byggherrarna och Binosight delar ut kvalitetsutmärkelsen "PQi - Utmärkt Projektkvalitet". Dessutom kommer Byggcheferna att tillkännage vem som blivit "Årets byggchef". 


Var: Norra Latin, Drottninggatan 71B, Stockholm


När: 29 november 2022


Mer info och anmälan: detgodaprojektet.se


Temafrågor för eventet:  • Det goda ledarskapet – Vad kännetecknas det av?

  • God projektkvalitet – Vad menas och hur mäter vi den?

  • De goda projektförutsättningarna – Hur skapar vi dem?

  • God samverkan – Hur uppnår vi den?

  • Den goda arbetsplatsen – Hur uppnår vi olycksfria och brottsfria byggen?


Talare klara i nuläget (listan uppdateras löpande):  • Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

  • Anders Sjelvgren, generaldirektör Boverket

  • Catharina Elmsäter Svärd, vd Byggföretagen

  • Jeanet Corvinius, ordförande Byggcheferna

  • Thomas Samuelsson, vd Binosight
Mikael Barani

2022-09-29 13:54