Nyhetsbild

Nytt AI-system förutser livslängden på betongstrukturer

Under 1900-talets början ansåg man att armerad betong hade en nästintill evig livslängd. Nu, 100 år senare, vet vi att det inte stämmer och ny AI-teknologi hjälper oss identifiera både små och stora skador i betongstrukturer. Kiwa och Spotscale har nu tecknat ett samarbetsavtal för utveckling av teknologin som använder drönare för att fotografera byggnader.


Med hjälp av AI (artificiell intelligens) ges möjlighet att med högupplösta drönarbilder kartlägga mycket små och även stora skador på inspekterade objekt (till exempel broar, dammar, kraftverk och vattentorn). Med tekniken kan man följa upp miljontals individuella skador och defekter samt kategorisera dessa på ett sätt som är omöjligt med traditionell inspektionsmetodik. Fördelarna för kunderna blir en enorm höjning av kvalitet, tidsbesparing och bättre kontroll över betongobjektets hälsa.


Betong är ett av de viktigaste byggmaterialen i världen
I början av 1900-talet sågs armerad betong som ett material med inget eller litet behov av underhåll och livslängden ansågs nästan vara oändlig. Detta har dock inte visat sig vara sant och som en konsekvens finns det idag en enorm mängd bristfällig infrastruktur och skadade byggnader i Europa.


Med Kiwas långa erfarenhet och unika kunskap inom konsultation, provning, besiktning och analys av bland annat betongstrukturer finns en stor datamängd tillgänglig för träning av mjukvarans AI.


  Drönare.  


Kiwas roll är att ta fram ett kvalitetssäkrat träningsunderlag med relevanta skadetyper för mjukvarans AI och validera inspektionernas prestanda så de möter de krav som finns för inspektion och provning, något som Kiwa har god erfarenhet av ex. från kärnkraftsindustrin.
– Genom automatiserad bildanalysprocessning av enorma mängder högupplösta bilder är det idag möjligt att med maskininlärning hitta väldigt många små sprickor på väldigt stora objekt. Detta kräver dock att man kan strukturera den enorma informationsmängden i en 3D-modell så att man kan få en överblick över skadorna och deras storlek på hela objektet, vilket varit omöjligt fram tills idag, säger Ludvig Emgård, Grundare och VD på Spotscale.


Med expertkunskaper och metoder inom betong från Kiwa i kombination med de automatiska maskininlärningsmetoderna och mänskliga input/inställningsmöjligheter som Spotscale erbjuder har resultatet från den gemensamma utvecklingen potential att förändra grunderna för hur inspektion och livslängdsanalys för betonginfrastruktur och byggnader utförs.
–Kiwa ser stora möjligheter i och med samarbetet med Spotscale. Deras unika mjukvara och AI i kombination med Kiwas unika kompetens och kunnande inom betongstrukturer kommer ge verklig nytta för våra kunder och samhället. Att jobba förebyggande och öka effektiviteten ger minskade både kostnader på kort och lång sikt, säger Erik Landgren, Sverigechef på Kiwa.


Samarbetet sätter Kiwa och Spotscale i framkanten av strukturell hälsoövervakning av infrastruktur bland världens största TIC-företag.
Om Kiwa

Kiwa är idag ett av de mest framgångsrika företagen inom besiktning, provning, certifiering och teknisk konsultation. Vi är en global aktör med lokal förankring. Vi har starka kundrelationer och hög service med ett fokus på säkerhet, teknik och hållbarhet. Vi har ett brett utbud och erbjuder tjänster inom processäkerhet, fastighets- och lyftsäkerhet, lantbruk samt inom livsmedels- och byggbranschen. Som koncern är vi verksamma i över 40 länder och har ca 10 000 anställda runt om i världen. I Sverige har vi ett tjugotal kontor mellan Kiruna och Malmö där totalt 900 medarbetare arbetar tillsammans för ett säkrare samhälle och jordbruk. Vi bidrar till ökad säkerhet både inom industrin och i samhället.


Om Spotscale
Spotscale är ett teknikföretag med spjutspets inom 3D, bildanalys och maskininlärning sprunget ur decennier av forskning inom teknisk fysik och datavetenskap från bland annat Linköpings Universitet. Genom sin unika förmåga att processa stora mängder bildmaterial i molnet kan skicket på olika typer av byggnaders yta analyseras i detalj vilket skapar värdefulla insikter om slitage och energiläckage. Spotscale grundades 2013 och är 10 anställda.
Mikael Barani

2022-09-28 12:55