Nyhetsbild

Ombyggnation säkrar Stockholms strömförsörjning

För att säkra Stockholms fortsatta utveckling och expansion påbörjas nu en ombyggnation av en av stadens äldsta stamnätsverksstationer. Denna är belägen i Hammarby Sjöstad och det är NCC som utför totalentreprenaden i samverkan på uppdrag av Ellevio. Ställverket väntas stå klart hösten 2025.


I Hammarby Sjöstad bygger NCC en ny modern ställverksbyggnad som innehåller ett 220 kV gasisolerat ställverk. I och med ombyggnationen av stationen får Stockholms elnät högre effekt, en förutsättning för stadens fortsatta elektrifiering och expansion. Den nya stationen kommer att försörja stora delar av Stockholms södra förorter och delar av innerstan med ström.
– Stationen i Hammarby Sjöstad är en avgörande pusselbit när vi rustar Stockholm för framtiden, accelererar elektrifieringen och säkrar kapacitetsbehovet. Vi valde NCC för att de kunde möta högt ställda krav och har både kapacitet och kunskap att genomföra komplexa infrastrukturprojekt, säger Johanna Walterson, chef för program och projekt på Ellevio.


  CNN genrebild. Foto: CNN


Nu inleds ombyggnationen av ett ställverk i Hammarby Sjöstad. Foto: NCC 


Tekniskt utmanande


Tidigare har NCC, Hitatchi Energy och Ellevio i samverkan tagit fram design, planering och budget för den nya anläggningen. I etappen som nu inleds görs bygghandlingsprojektering och utförandet av själva stationen. NCC har nu påbörjat uppförandet av det nya ställverket genom att byta ut och flytta ett antal högspänningskablar. I nästa steg ska marken spontas och pålas för att stabiliseras inför schaktningen för en ny källarvåning. Byggnadens stomme ska resas sommaren 2023.
– Projektet är mycket tekniskt utmanande med bland annat avancerad grundläggning i ett befintligt elstationsområde som dessutom är i drift samtidigt som vi bygger. Genom ett nära och tryggt samarbete med vår tekniska partner Hitatchi Energy och Ellevio säkerställer vi utbyggnaden av Stockholms elförsörjning, säger Matti Virkki, affärschef NCC Building Sverige. 


Arbetet inleddes våren 2022 och ställverket planeras stå klart hösten 2025. Affären orderregistrerades andra kvartalet 2022 i affärsområde NCC Building Sweden.
Mikael Barani

2022-09-28 12:51