Nyhetsbild

Möter ökande efterfrågan på skottsäkra väggar

I takt med att skjutningar blir ett allt vanligare inslag i Sverige ökar också efterfrågan på skottsäkra väggar. Nu kommer en lösning som dessutom är lättmonterad. Det är Knauf Danogips som har utvecklat produkten Nail It Safety Skottsäger, en gipsvägg med samma säkerhet som tegel eller betong.


Det började som en idé och utvecklades till något banbrytande. Efter två års intensivt arbete finns nu den skottsäkra gipsväggen på marknaden.
– Det är en lättvägg med spontade fibergipsskivor som klarar skottsäkerhetsklassen FB6. Det är helt unikt på marknaden, säger Camilla Lidgren, teknisk chef på Knauf Danogips i Åhus.


Effektiv montering med spik


Till skillnad från tegel och betong är Nail It Safety Skottsäker vägg lätt att montera, även i befintliga byggnader. Den kräver varken gjutning eller förborrade hål. Gipsskivorna fästs effektivt med antingen betongspik eller ballistisk spik med tryckluft och spikpistol.
Det gör att monteringen blir mycket mer effektiv och att arbetstiden reduceras.


  Skottsäker gipsvägg. Foto: Knauf Danogips
Efterfrågan på skottsäkra väggar ökar. Foto: Knauf Danogips  


Noggrann testning


Väggen består av två lager gipsskivor och ett lager Ultraboard på både fram- och baksida. Skivorna monteras med not och spont, vilket innebär att det inte blir några skarvar över reglarna, utan en robust och solid vägg utan svagheter. Produkten har genomgått noggrann testning via RISE.
– Vid en skjutning går kulan genom första skivlagret, men faller sedan ner i luftrummet mellan de två lagren, utan att perforera det bakre skivlagret. Gipsskivorna kan även monteras som både väggar och tak för att skapa ett skyddsrum, förklarar Camilla Lidgren.


Ett billigare och enklare alternativ


Efterfrågan på skottsäkra väggar har ökat. Alltifrån offentliga byggnader, polishus och ambassader, till föreningar, religiösa byggnader, skolor och privatbostäder söker efter sätt att öka säkerheten. Den skottsäkra väggen från Knauf Danogips erbjuder ett billigare och enklare alternativ till de produkter som i dag finns på marknaden.
– Det har tagit nästan två år att få fram vår patenterade produkt, ett halvår att bara hitta rätt sorts spik. Det har varit en rolig resa och vi är stolta över att nu kunna introducera den första skottsäkra lättväggen på marknaden, säger Camilla Lidgren.
Mikael Barani

2022-09-26 11:00