Nyhetsbild

Stockholm får Nordeuropas största produktionsanläggning för biogas

Gasnätet Stockholm och Scandinavian Biogas gör en stor satsning för att bygga ut gasnätet i regionen. Dels byggs kapaciteten ut och dels utvecklas en anläggning där biogas omvandlas till flytande form. Detta kommer bland annat att gynna tunga transporter, sjöfarten och industrin.


Under hösten 2022 påbörjas arbetet med att bygga ut gasnätet från Högdalen till Södertörn. Från Skogås kommer en redan befintlig gasledning att användas för att ta tillvara de resurser som finns och minimera påverkan på miljö och omgivning. Utbyggnaden sker i samarbete med Scandinavian Biogas för att kunna transportera biogasen till deras produktionsanläggning i Södertörn.
Scandinavian Biogas kommer att utveckla sin anläggning för att kunna omvandla biogasen till flytande form och därmed blir anläggningen den största i sitt slag i norra Europa. Syftet med utbyggnaden är att kunna erbjuda fossilfritt bränsle till tunga transporter, sjöfart och industri. Scandinavian Biogas har blivit tilldelade medel från Klimatklivet, ett statligt stöd till investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser, som delvis finansierar projektet.


Efterfrågat bränsle


Biogasen framställs från avloppsslam från reningsverk och organiskt material från matinsamling i Stockholm och andra kommuner i regionen, och är helt fossilfri. Allt fler företag efterfrågar fossilfria drivmedel för att minska sin påverkan på klimatet, bidra till den cirkulära ekonomin och stärka sin hållbarhetsprofil. I dagsläget är biogasen även efterfrågad av många som vill sänka sina drivmedelskostnader.


Investeringen ligger på 45 miljoner kronor och är den största enskilda investeringen som Gasnätet Stockholm har gjort sedan fordonsgasnätet byggdes ut för drygt tio år sedan. Investeringen möjliggör ökad produktion av biogas och innebär att biogasen kan säljas till en större marknad.


  gastransport  


– Vår ambition är att gasnätet som finns i Stockholm ska växa i takt med att staden växer. Dels ökar tillgången till matavfall när stockholmarna blir fler, dels blir behovet av hållbara energikällor allt viktigare i takt med befolkningsökningen, säger Cecilia Hedqvist, vd på Gasnätet Stockholm.


Matti Vikkula är koncernchef för Scandinavian Biogs och säger att efterfrågan på flytande biogas pekar starkt uppåt. 


– Flytande biogas används i allt större utsträckning inom tunga transporter, men vi bedömer att det i framtiden även kommer att finnas en marknad inom shipping och industri, ja även i framställningen av fossilfritt stål förväntas biogasen få en viktig roll. Dessutom ökar tillgången på insatsvaror för att framställa biogas. Därför har vi tillsammans med våra samarbetspartners beslutat satsa på denna utbyggnad som gör anläggningen i Södertörn till norra Europas största, säger Matti Vikkula, koncernchef för Scandinavian Biogas.
Mikael Barani

2022-01-24 11:18