Nyhetsbild

Bygger boende för personer med demens

Hudiksvall får en kooperativ hyresrätt vikt åt människor med demens. Boendet kommer att innefatta gemensamma ytor samt odlingslotter och består av totalt 96 lägenheter. Det är JSB Construction AB och Riksbyggen som har tecknat avtal gällande nybyggnationen som väntas stå klar om två år.


JSB står som totalentreprenör för Hudiksvalls nya vård och omsorgsboende KHF-Skyttegillet. Boendet byggs enligt upplåtelseformen kooperativ hyresrätt. Riksbyggen och Hudiksvalls kommun har tillsammans stiftat en kooperativ hyresgästförening (KHF) som äger fastigheten. Projektet är beläget i området Stormyra strax öster om centrala Hudiksvall på fastigheten Skyttegillet. Officiell byggstart och ceremoniellt spadtag för projektet togs i slutet av augusti. Projektet beräknas stå klart för överlämning i oktober 2024.
– Det känns fantastiskt roligt att vi nu kan starta byggandet av KHF Skyttegillet i Hudiksvall. Genom vår modell med kooperativ hyresrättsföreningar för äldre, Vivum, kan Riksbyggen tillsammans med kommunen skapa anpassade bostäder som de boende har ett inflytande över, säger Yvonne Westerlund, affärsutvecklare boende för äldre på Riksbyggen.


  Demensboende: Foto: JSB Construction
Demensboendet byggs i Stormyra, öster om centrala Hudiksvall: Foto: JSB Construction


 Vi på JSB ser byggnation ur ett högre perspektiv och därför är det extra betydelsefullt att bidra till mer omsorg för de som behöver. Vi är otroligt glada och stolta över förtroendet av Riksbyggen och Hudiksvalls kommun att än en gång få möjlighet att bidra till utvecklingen i kommunen. Vård och omsorgsboendet Skyttegillet är vårt 7:e projekt i Hudiksvall, säger Fredrik Leo, VD på JSB.


Rofylld trädgård


Nybyggnationen innefattar 96 lägenheter för personer med demensdiagnos, allmänna ytor för dagverksamhet, storkök, personalytor och reception. Byggnaden består av fem sammanlänkande hus på två respektive ett våningsplan. Den totala byggytan är ca 10 000 kvm (BTA)


Utomhus planeras för en rofylld trädgård i två skyddade innergårdar, en aktiv trädgård samt ytor för odlingslotter. Odlingslotterna är tänkt att erbjudas till intresserade genom en odlingsförening. Utemiljön är särskilt anpassad för ett boende för personer med en demensdiagnos. Miljön ska stimulera de olika sinnena: syn, smak, doft, hörsel, känsel.
Mikael Barani

2022-09-13 12:33