Nyhetsbild

Nordiska lösningar för en cirkulär ekonomi

Återvinning och cirkularitet står i fokus när Circular Materials Conferens äger rum i Skellefteå denna vecka. Forskning spelar en stor roll när det kommer till nordiska lösningar för global förändring. Dessutom diskuterar man återbruk av bygg- och rivningsmaterial.


– Cirkulär ekonomi och ett cirkulärt flöde av material kräver ett övergripande systemtänk och där har forskningen en viktig roll att spela – både att bidra med teknikutveckling och med nya affärsmodeller. För oss på IVL är det här strategiskt viktiga frågor som genomsyrar hela vår verksamhet och vi har flera aktuella projekt som vi berättar om på konferensen, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet.


Batteriåtervinning


Metaller, elavfall, batterier, plast och byggnadsmaterial är några av de områden som lyfts fram. En av talarna som deltar från IVL är Alexandra Wu som berättar om projektet Eliminate som har fokus på återvinning av litiumjonbatterier. I projektet undersöker IVL tillsammans med Chalmers, Stellenbosch universitet i Sydafrika, Karadeniz tekniska universitet i Turkiet och återvinningsföretaget Exitcom Recycling, vilken återvinningsteknik som är bäst ur miljö- och marknadsperspektiv.
– Användningen av litiumjonbatterier ökar snabbt och inom några år kommer det att finnas en mängd uttjänta batterier på marknaden. Då gäller det att det finns en väl fungerade återvinning på plats så att vi kan ta vara på alla värdefulla metaller som ingår i dessa batterier. Efterfrågan på metaller som kobolt, nickel, litium kommer att öka enormt och det är viktigt att vi säkrar resursförsörjningen inom Europa, säger Alexandra Wu.


Vad som är den optimala återvinningstekniken, med hög återvinningsgrad av alla metaller och sett till både miljöpåverkan och resursåtgång, kan skilja sig åt mellan olika länder och deras olika förutsättningar, och det är bland annat det som projektet undersöker.


  Bilbatteri  


Cirkulära produkter


Ett annat ämne som IVL tar upp på konferensen är återbruk av bygg- och rivningsmaterial där Carina Loh Lindholm berättar om återbruksarenan CCBuild som koordineras av IVL.
– Vi ser att det finns en outnyttjad potential i att cirkulera mer material i bygg- och fastighetsbranschen. Det finns stora klimatvinster att hämta genom att nå en större resurseffektivitet och ökat återbruk. Än så länge cirkuleras små mängder, marknaden behöver stärkas både vad gäller cirkulära produkter och tjänster. Centrum för cirkulärt byggande, CCBuild, stöttar branschens omställning genom att verka för gemensamt lärande, efterenhetsutbyte och även erbjuda digitala tjänster som förenklar återbruk i praktiken, säger Carina Loh Lindholm.


Circular Materials Conference hålls 14-15 september på Wood Hotel i Skellefteå. Konferensen har flera samarbetspartners, bland annat Competence Center of Recycling vid Chalmers, Boliden och Skellefteå kommun.


Läs mer på: www.circularmaterialsconference.se
Mikael Barani

2022-09-12 10:24