Nyhetsbild

Intresset för energibesparande åtgärder skjuter i höjden

Marknadsplatsen Offerta rapporterar att många är intresserade av energibesparande renoveringer. Intresset för solceller är fortsatt skyhögt och nu ökar även efterfrågan gällande kamin och skorsten. Även intresset för trädfällning ökar.


– Det är en stor skillnad i vad för typ av hjälp som efterfrågas i år och det en tydlig indikation på att svenskarnas prioriteringar ändrats i och med elpriserna, säger Anna Bergius, vd på Offerta.


Energibesparande kategorier som ökar på Offerta just nu:


Kamin & Skorsten +352%


Bergvärme +282%


Isolering +93%


Solceller +11300%


Luftvärmepump +183%


  Solpaneler på hus  


Totalt sett ökar intresset för alla typer av energibesparande renoveringar där solceller legat i topp de senaste månaderna. I och med långa väntetider och höga inköpskostnader blir andra typer av energibesparande renoveringar aktuella. Ett exempel är intresset för att installera kamin och skorsten som kan det tyda på att även äldre uppvärmningsmetoder utmanar nyare alternativ.


– Folk försöker göra vad de kan för att energispara i sina hem. Då är det många som undersöker alternativ till solceller och bergvärme, så som luftvärmepump och tilläggsisolering för att klara en vinter med höga elpriser. Under augusti såg vi även ett ökat intresse för trädfällning som kan vara kopplat till fjolårets vedbrist som vi följer noga, säger Anna Bergius, vd på Offerta.
Mikael Barani

2022-09-09 10:59