Nyhetsbild

Innovativt användande av tak ökar rörelseglädjen

På Noblaskolan i Nya Hovås tänker man nytt och har en skolgård på taket. Syftet är att främja rörelserikedom samtidigt som placeringen innebär att eleverna även får en trygg plats att vistas på. Projektet är ett samarbete mellan AcadeMedia, Bygg-Göta och Next Step Group.


I en trend där skolidrotten tar allt mindre plats blir rörelserikedom allt viktigare. Den helt nya skolan i Nya Hovås har en skolgård på taket som är först i sitt slag i Sverige – allt med syfte att få unga i rörelse. Att nyttja taket till rörelse i en stadsmiljö genererar också en trygg zon för eleverna.
– Vi vet idag att 50 procent av vår övergripande hälsa beror på våra levnadsvanor. Att fastighetsutvecklare tar frågan på allvar och utformar byggnaden så att den ger ökade möjligheter och stimulerar till fysisk aktivitet är väldigt viktigt. Med en nytänkande skolgård kan vi uppmuntra den beteendeförändring som är nödvändig för framtida generationers hälsa, säger Mats Börjesson, professor, Sahlgrenska Akademin på Göteborgs universitet.


  Invigning av Noblaskolans nya takleplats. Foto: Next Step
Invigning av Noblaskolans nya takleplats. Foto: Next Step  


Motiverar andra aktörer


På skolans tak ryms bland annat lekkullar, hinder- samt löparbanor. Skolan har även tillgång till en nybyggd, fullt utrustad idrottshall som samnyttjas med byggnadens gymaktör. På kvällstid använder gymkedjan lokalen för gruppträning och på dagtid kan lokalen nyttjas av skolan.
– Vi är säkra på att Noblaskolan kommer att skapa helt nya möjligheter där vi hoppas att skolan kan visa vägen och motivera fler att tänka nytt – både vad gäller arkitektur och förutsättningar för mer aktivitet och rörelse. Samnyttjande är något som vi tror på stort för att öka nyttjandegraden i fastigheter på ett sätt som gynnar alla. Det kräver mer engagemang från alla parter men skapar samtidigt helt nya möjligheter, säger Jacob Torell, VD och grundare Next Step Group.
– Vi har ett väl upparbetat samarbete med Next Step Group och tillsammans har vi byggt denna skola med ambitionen om att bli en förebild för just rörelserikedom, och skolgården är verkligen uppskattad av eleverna, säger Katja Brandt Persson skolchef på AcadeMedia.


Noblaskolan ingår i AcadeMedia och består av 15 för- och grundskolor, runt om i Sverige.
Mikael Barani

2022-09-06 08:53