Nyhetsbild

Panattoni utvecklar 150 000 kvadratmeter spekulativ lageryta

När Europas största fastighetsutvecklare klev in på den svenska marknaden gjorde man det med buller och bång. I slutet av 2021 betalade man 3,1 miljarder svenska kronor för 150 000 kvadratmeter mark i Strängnäs, i Rosersberg samt i Enköping. Nu påbörjas utvecklingen som bara i Enköping kan innebära uppemot 400 arbetstillfällen.


Panattoni, Europas största utvecklare av logistik- och industrifastigheter, startade verksamheten i Sverige slutet av 2021 och genomförde i juni den största markaffär som någonsin gjorts i branschen. Redan i höst påbörjas arbetet med att bygga fem moderna lagerbyggnader på fastigheter i Enköping, Strängnäs och Rosersberg.


Flera hundra arbetstillfällen


Byggföretaget YLAB är kontrakterade för ca 1,3 miljarder SEK som totalentreprenör och anläggningarna beräknas vara klara för inflyttning runt årsskiftet 2023-2024. I Enköping har miljö- och byggnadsnämnden beviljat bygglov för den första byggnaden, som kan komma att innebära tre- till fyrahundra arbetstillfällen.
– Att bygga på spekulation är inget nytt eller unikt, men att utveckla 150 000 kvm lageryta på spekulation samtidigt är ovanligt. Idag är det en enorm efterfrågan på moderna, anpassningsbara och hållbara anläggningar och vi vet att vi, i och med det här projektet, kommer kunna svara upp mot detta behov. Fastigheternas lägen i Mälardalen är logistiskt utmärkta, nära både till konsumenter och bra infrastruktur” säger Fredrik Jagersjö Rosell, Managing Director.


  Lastbilskaj.  


Panattoni är en av världens största aktörer och marknadsledande i Europa på utveckling av logistikfastigheter, med välkända internationella kunder som Amazon, H&M och DHL. Sedan inträdet på den svenska marknaden i fjol har man utöver huvudkontoret i Göteborg öppnat ytterligare kontor i strategiska lägen och mycket snabbt lyckats bygga upp en organisation bestående av erfarna personer med gedigen bakgrund.


Huvudbild: Panattoni
Mikael Barani

2022-09-01 15:42