Nyhetsbild

Levande parkeringshus sprider sina vingar

Parkeringshuset Fjärilen har invigning på torsdag på Medicon Village i Lund. Här finns 600 platser och 60 laddstationer och med tiden kommer byggnaden att utvecklas med paddelbanor, omklädningsrum samt en eventuell cykelparkering med laddning för elcyklar. 


Det 19 000 kvm stora mobilitetshuset öppnar för allmänheten på fredag och har tagit 2 år att bygga.
Men utvecklingen är inte färdig. Så småningom kommer en bilvårdsanläggning att ta form på källarplanet, och eventuellt en säker cykelparkering med laddmöjligheter för elcyklar. Därefter läggs fokus på den extra våning som planeras på huset, med ambitionen att ge plats åt en aktivitetsanläggning med sju paddelbanor och omklädningsrum. Detta skall göra huset mer levande än traditionella P-hus, och här arbetar LKP för att ligga i framkant av utvecklingen.


Hub för området


På taket ska en solcellsanläggning slutligen installeras med en årlig produktion på ca 250 000 kWh. Solcellerna kopplas till laddboxarna och resten av huset med målet att göra anläggningen självförsörjande på el, likt LKPs anläggningar Svane och Aurora.
– Här kommer klimatsmarta lösningar kombineras med aktiviteter som bidrar till bättre hälsa. Det bli en hub för området, säger Paul Myllenberg, VD på LKP.


  Fjärilen i Lund. Foto: Lunds Kommuns Parkerings AB  
Fjärilen i Lund har 600 parkeringsplatser. Foto: Lunds Kommuns Parkerings AB  Mobilitetshuset har fått namnet Fjärilen på grund av de fjärilsliknande fasadstyckena som även knyter an symboliskt till områdets verksamhet kring life science och medicinsk forskning.


  Ökande behov


  Fjärilen är ett samarbetsprojekt med näringslivet och Medicon Village där LKP lett projektet med mobilitetshuset för att tillgodose behovet av parkering på ett växande Medicon Village. Huset bidrar även till att fungera som en 130 m lång bullervall och skydd för området mot E22:an samtidigt som ambitionen har varit att genom design integrera huset i stadsbilden på samma sätt som ett estetiskt tilltalande bostadshus eller kontorshus.


  – Vi är stolta över samarbetet med Medicon Village där LKP bidrar med parkeringslösningar som möjliggör nya bostäder och arbetstillfällen för Lund. Tråkiga parkeringsytor ersätts av ett estetiskt tilltalande mobilitetshus med diverse möjligheter, säger Paul Myllenberg.
  Mikael Barani

  2022-08-30 11:32