Nyhetsbild

Uppgraderade anläggningar fördubblar betongproduktion

Byggelement satsar stort och bygger ut sina två fabriker i Hallstahammar respektive Ucklum utanför Stenungsund. Genom automatisering kommer man att kunna fördubbla produktionen av betongelement. Man kommer dessutom använda sig av minst 50 procent alternativa bindmedel vilket minskar cementbehovet.


Peabs dotterbolag Byggelement, en av Sveriges ledande leverantörer av kompletta stomsystem i betong och prefabricerade betongelement, investerar närmare en halv miljard kronor för att öka produktionen i sina anläggningar i Ucklum utanför Stenungsund och i Hallstahammar. I Hallstahammar kompletteras tillverkningen av bjälklag med en helt ny fabrik för tillverkning av både inner- och ytterväggar. I Ucklum, utanför Stenungsund, ska väggfabriken även vara inriktad på tillverkning av bjälklag. Med utbyggnationerna blir fabrikerna kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden.


  Betongelement. Foto: Byggelement
Byggelement satsar på att fördubbla sin produktion. Foto: Byggelement  


– När vi nu fördubblar vår produktionskapacitet för att möta marknadens efterfrågan, så tar vi ett tekniksprång från manuell hantering till automatisering genom robotik och smarta maskiner. Dessutom kommer vi att kunna producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard och kan därmed säkerställa vårt försprång inom klimatförbättrad prefabproduktion, säger Carl Rülcker, vd för Byggelement.


Utbyggnationen i Ucklum beräknas vara färdigställd hösten 2023 och Hallstahammar vid årsskiftet 2023/2024. Investeringarna är ett led i satsningen inom affärsområde Industri, som dotterbolaget Byggelement ingår i.
Mikael Barani

2022-08-25 12:18