Nyhetsbild

Limträ allt mer intressant i byggprojekt

Efterfrågan på lagerbalk har legat på mycket höga nivåer och det är först nu man ser att efterfrågan minskar. Samtidigt visar marknaden ett växande intresse för att använda limträ i projekt av varierande storlek. Materialet är lätt och formbart samtidigt som det är starkt och beständigt.


Sammantaget har försäljningen av lagerbalk och projektbalk minskat med 0,6 procent under årets första sex månader. Försäljningen för juni 2022 har minskat med 7,2 procent jämfört med samma månad föregående år.
– Efterfrågan på lagerbalk har dämpats något, men detta är sett utifrån tidigare mycket höga försäljningsvolymer. Oron för ökade kostnader och inflation verkar påverka investeringsviljan hos konsument. Gällande större projekt upplever vi däremot ett mycket starkt tryck, med många och framför allt stora projekt inför hösten och våren 2023, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på Moelven Töreboda AB.


Synliga balkar


Setra Trävaror AB har också märkt av en något minskad försäljning av lagerbalk under andra kvartalet 2022. Samtidigt ser man ett ökat behov av framför allt längre och kraftigare balkar till riktigt stora projekt. 
– Marknadens intresse för att använda limträ i både mindre och större projekt växer vilket vi tolkar som att kunskapen om materialets alla fördelar har ökat. Kunderna efterfrågar även mer synliga balkar av limträ i sina projekt, säger Daniel Edman, försäljningschef limträ på Setra Trävaror AB.


  Vasaplan bussterminal i UmeaÌ� i limtraÌ�. Foto- AÌ�ke E-son Lindman  


Vasaplan bussterminal i Umeå i limträ. Foto: Åke E:son Lindman


Försäljningen av projektbalk i juni minskade med 8,7 procent jämfört med samma månad föregående år. Utslaget på årets sex första månader har försäljningen av projektbalk ändå ökat med nästan 1,7 procent. Lagerbalken minskade med 4,6 procent i juni och med drygt 3,8 procent under årets sex första månader jämfört med föregående år. 
– Det är svårt att sia om framtiden eftersom ökad inflationstakt, räntehöjningar och stigande energipriser bidrar till en orolig marknad. Det vi vet säkert är att intresset för att bygga med mer miljövänligare alternativ är fortsatt högt, säger Lars Källströmer, produktchef på Holmen Wood Products AB.


Mindre hemmaprojekt


Pandemin satte stopp för resandet, och pandemiåtgärderna gjorde att många valde att satsa på hemmet. Att konsumenternas bygg- och renoveringsiver nu mattas av påverkar även försäljningen av lagerbalk som återgår till en mer stabil nivå.
– I dag används limträ i allt från mindre hemmaprojekt till stora kommersiella byggnader. Limträ är både lätt, starkt, beständigt och formbart och sätter därför inga gränser i vare sig stora eller mindre projekt. Materialet är med och formar framtidens hållbara samhälle, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.
Mikael Barani

2022-08-24 11:00