Nyhetsbild

Färre antal nyproducerade lägenheter

Under årets första halvår byggdes det färre lägenheter än jämfört med samma period under 2021. Preliminär statistik visar att det byggdes omkring 31 050 lägenheter det första halvåret 2022. Detta är en minskning med 11 procent från föregående år, då 34 826 lägenheter byggdes.


Av de påbörjade lägenheterna finns ungefär 7 100 i småhus, vilket är 2 procent fler än under samma period 2021. I flerbostadshus påbörjades ungefär 23 950 lägenheter, vilket är 14 procent färre än första halvåret 2021. Av lägenheterna i flerbostadshus är preliminärt 60 procent upplåtna som hyresrätter.


Under perioden gav även påbörjad ombyggnad ett tillskott på 1 600 lägenheter. Det kan jämföras med ett tillskott på 1 710 lägenheter under första halvåret 2021.


  Konstruktion ovanifrån.  


Siffrorna för 2022 är uppräknade med 12 procent för nybyggnad, vilket är eftersläpningen i rapporteringen för motsvarande period senaste åren. Siffrorna för ombyggnad är uppräknade med 53 procent.


Källa: SCB
Mikael Barani

2022-08-22 10:32