Nyhetsbild

Växjös nya akutsjukhus går in i projekteringsfas

Skanska och Region Kronoborg har sedan våren 2021 bedrivit ett förstudiearbete rörande Växjös nya akutsjukhus. Nu har de två parterna skrivit ett avtal om projektering värt nära 1,2 miljarder kronor. Sjukhuset beräknas stå färdigt 2029.


Skanska och Region Kronoberg skrev förra våren avtal om en förstudie för det nya akutsjukhuset som ska ersätta det befintliga sjukhuset i Växjö. Totalt rör det sig om cirka 135 000 kvadratmeter nybyggnad som ska utföras och projektet är uppdelat i tre faser; förstudie (fas noll), projektering (fas ett) och produktion (fas två).


– Efter ett framgångsrikt samarbete under förstudien är vi glada åt att beslutsunderlag för sjukhuset nu är på plats. Det innebär att vi kan gå vidare tillsammans med Region Kronoberg i förberedelserna för sjukhuset, säger Håkan Isfalk, ombud för Skanska i projektet.


  Växjö akutsjukhus, Bild: Arkitektteamet LINK Arkitektur Arkitema
Växjö akutsjukhus beräknas börja byggas 2023. Skiss: Arkitektteamet LINK Arkitektur Arkitema  


Att Skanska deltagit redan i förstudien har givit en möjlighet att dra nytta av samlade erfarenheter av sjukhusbyggnation och i ett tidigt skede återföra de till projektet.  På så sätt öppnas goda möjligheter för att leverera patientklara lokaler som kommer att fungera för framtidens behov och vara till nytta för invånarna.


Arbetet med fas ett inleds i augusti med målbilden att kunna påbörja fas två, byggproduktion, under hösten 2023. Akutsjukhuset beräknas stå färdigt 2029.
Mikael Barani

2022-08-19 13:46