Nyhetsbild

Förvaringsytor i topp rörande framtida boende

En ny undersökning visar att förvaringsytor, stort kök och garage ligger i topp när vi ser till framtida boende. Bland generationerna finns vissa skillnader, milleniegenerationen önskar till exempel att det finns ett hemmakontor. Undersökningen är gjord av Sifo på uppdrag av förvaringsföretaget Elfa.


En ny undersökning som förvaringsföretaget Elfa har utfört visar att de allra flesta, 62 procent, ställer krav på bra ytor för förvaring till det framtida boendet. På andraplats kräver 6 av 10 (60 procent) även ett stort kök som ska kunna användas som hemmets mötesplats. Att också ha tillgång till garage verkar vara ett krav för många, något som hela 42 procent svarat. Däremot vill endast 6 procent ha ett hemmaspa.
– Eftersom vi bor allt trängre har bra förvaringsutrymmen blivit viktigare för att kunna skapa ett trivsamt hem. Det är dock inte bara bra ytor för förvaring som är viktigt utan förvaringslösningar som är effektiva, så mer utrymme kan frigöras till annat, kommenterar Christine Dalman, Förvaringsexpert på Elfa.


Skillnader mellan generationer


Bland generationerna skiljer sig kraven för det framtida boendet inte mycket, men en större andel av Millennials (37 procent) efterfrågar trots allt ett hemmakontor. Något som kan tänkas vara ett resultat från de gångna pandemiåren och hemarbete. 28 procent av Boomers kräver ett ”smart hem”, det vill säga ett digitalt uppkopplat boende. Motsvarande siffra för de yngre generationerna, Generation Z och Millennials, är 13 procent respektive 16 procent.
– När arbeten och kontor flyttar in, det lagas mer avancerade maträtter och odlas mer eget hemma så knyter vi an mer till boendet. Det innebär också att våra hem kommer att fylla fler roller. Ett rum ska kunna fungera för olika ändamål istället för att vara ett uttalat vardagsrum, säger arkitekten och inredningsarkitekten Mia Erlandsson på White Arkitekter.


  Familj som leker
Bra förvaringsytor är en prioritet när svenskar ser till framtida hem. Foto: Elfa 


Behovet av större yta och fler rum i hemmet inom fem år är generellt stor, men störst är den bland de yngre generationerna, Millennials och Generation Z. 65 procent respektive 61 procent hos dessa generationer skulle prioritera fler rum än idag om de skulle flytta. Motsvarande siffror fast gällande prioritering av större yta är 67 respektive 64 procent.


Äldre är nöjda


Äldre generationer, Boomers och Generation X, är nöjda med storleksytan som de har idag, något som 71 procent av vardera generationen svarar. Hälften av alla Boomers (50 procent) prioriterar däremot färre rum än idag vid en flytt, något som också en 1 av 4 hos Generation X (25 procent) gör.


Ta del av fler insikter och ladda ned Förvaringsrapporten 2022 på Elfa Insights.


Elfa listar här 3 viktiga förvaringsknep för olika behov och önskemål:  • Utnyttja höjden och ”döda” ytor – många av oss har ytor som går att nyttja trots att det i första anblick inte verkar så. Det kan vara bakom gardinen, under trappan, på dörren. Låt kreativiteten styra!

  • Sätt i rutin att rensa, sortera och organisera – inte bara när det är dags att flytta utan minst en gång per år, till exempel i samband med säsongskiften. Förutom att hemmet hålls snyggt och rent så är det snällare mot miljön att skänka, sälja eller återvinna.

  • Använd flexibla lösningar som funkar för olika sorters ändamål – oavsett om det är skrivbordet, hyllor, eller smarta krokar finns möjligheten att välja det som fungerar för flera syften och därmed sparar plats.
Mikael Barani

2022-08-17 10:19