Nyhetsbild

Buda på det gamla Burlövsbadet

Under hösten rivs det gamla Burlövsbadet efter att dess ersättare invigdes i mars i år. När man nu river det gamla badhuset hoppas man att inventarierna ska få nytt liv – genom en auktion för återbruk.


– Vi pratade med flera olika återbruksexperter i början av projektet, berättar Emma Segerstedt, projektledare för rivningen av badet. Vi ville få klart för oss vad som går att spara och återanvända. Det var viktigt för oss att i upphandlingen ha med tydliga krav på återbruk och återvinning.


Man tänker sig att såväl privatpersoner, företag som föreningar kan vara intresserade av inventarier, maskiner och material som finns i det gamla badhuset. Ju mer som kan komma till användning i någon annans verksamhet eller hem ju bättre.


Delar av badet auktioneras ut


Entreprenören Håltagarna i Skåne har levererat en rivningsplan där man bland annat har inventerat vilka delar av badet som går att återbruka. Detta material har man nu lagt ut för försäljning på auktion.
I försäljningen av överblivet material finns bland annat skurmaskiner, pooltrappor, rutschbanor, skåp, en receptionsdisk, entrédörrar och flera aluminiumprodukter. Även den stora simhallen med tak går att buda på.


  Bild till badhusartikel  


Buda fram till den 26 augusti


Visning anordnas den 24 augusti mellan kl 08.00 och 10.00 och vid köp gäller auktionsföretagets villkor. Materialet avhämtas på Badhusvägen 31 i Arlöv fredagen den 2 september mellan 08.00 och 16.00.
– Många av artiklarna är i gott skick och vi ser gärna att de får nytt liv någon annanstans! Alla objekt säljs i befintligt skick. För övriga villkor hänvisar vi till tovek.se, se information under varje utrop.


Det är ovanligt att Burlövs kommun säljer så mycket inventarier och byggmaterial samtidigt.
– Med förhoppningen om att en del material kan återbrukas förlänger vi livslängden och sparar på våra gemensamma resurser. Ett av kommunens övergripande mål är ”Hållbara Burlöv”. Detta är ett sätt att nå hållbarhet i vårt samhälle.
Mikael Barani

2022-08-16 11:31