Nyhetsbild

Så ser kontorsmarknaden ut

Trots ekonomisk tillväxt och ökat antal sysselsatta inom kontorsyrken minskar antalet uthyrda kontorsytor. När det kommer till Sveriges två största städer ser Stockholm ut att klara sig bättre än Göteborg.


Den ekonomiska tillväxten har varit god hittills i Sverige under 2022, inte minst ökar antalet sysselsatta i kontorsyrken snabbt. Omsättningen på hyresmarknaden har återhämtat sig och är på väg mot rekordnivåer i år. Men sysselsättningsuppgången och omsättningen av hyreslokaler genererar ingen nettoefterfrågan. Minskad kontorsnärvaro och mindre yta per anställd medför istället att den uthyrda ytan minskar. Till detta kommer att de underliggande förutsättningarna för hyresmarknaderna ser mindre ljusa ut, Ukrainakriget skapar internationell oro och svensk ekonom är på väg mot lågkonjunktur samtidigt som inflationen och räntorna stiger.


  Två kontorsplatser  


I Stockholm är nyproduktion av kontorsytor ganska blygsam, vilket ger marknaden hyfsade förutsättningar att klara sig. Icke desto mindre räknar vi med att vakansgraderna biter sig fast på dagens nivåer och att hyrorna kan komma att pressas nedåt.
– I Göteborg byggs det väldigt mycket kontorsytor just nu och det tar tid innan marknaden där kommer att helt anpassa sig till detta. Vakansgraderna kommer därför troligen att fortsätta öka och hyrorna i vissa segment sjunka, säger Tor Borg, Analyschef på CityMark Analys
Mikael Barani

2022-08-15 10:46