Nyhetsbild

Tävling med möjlighet att formge silor i Limhamn

Det blivande Fendertorget i Malmö kantas av tre silor som Malmö stad vill omgestalta. Skandinaviska arkitekter bjuds nu in till en tävling där man i slutändan blir ett av tre team som ska ta sig an denna uppgift. Oavsett om man helt eller delvis river silostrukturerna är målet att återanvända så mycket av materialet som möjligt.


– Limhamns arkitektur berättar en fängslande historia om områdets industriella utveckling från sillfiske till cementtillverkning. I uppgiften ingår att tolka platsens industrihistoria genom att integrera eller ersätta de befintliga silorna, säger Finn Williams, Malmös stadsarkitekt  Idag står tre högre silor intill det framtida Fendertorget, som kommer att bli en central offentlig plats i området. Tre lägre silor är placerade längs Övägen, som förbinder Limhamn med Ön. För att få in mer solljus och ett bättre mikroklimat på torget, testar det parallella uppdraget att spegelvända volymerna, genom att delvis eller helt riva silorna och så långt som möjligt återbruka dem.
  – Limhamn spelade en viktig roll i utvecklingen av Sveriges cementindustri och den nya bebyggelsen kommer genom storlek, placering och historisk förankring bli en symbol och ett landmärke i Limhamn. Vi vill se att tävlingsdeltagarna genom sina förslag utforskar hållbara alternativ till betong, som kan hjälpa Malmö att ta ytterligare steg för att nå våra höga klimat- och miljömål, säger Finn Williams.


  Hög ambition   För att kunna genomföra förändringen pågår ett arbete med en ny detaljplan för området. Genom det parallella uppdraget vill fastighetsägarna Trianon och Lernacken Fastigheter tillsammans med Malmö stad få in många olika idéer och lösningar på hur platsen kan utvecklas. Första steget är en öppen inbjudan, där de som anmäler sitt intresse ska klara vissa krav och ge en första idé hur de vill ta sig an uppgiften. En bedömningsgrupp väljer sedan ut tre deltagare eller team som därefter arbetar parallellt med uppgiften.
   – Det parallella uppdraget ska vara en öppen och inkluderande process, som präglas av nytänkande med fokus på hållbara lösningar. Det är viktigt att de förslag som kommer fram både har en hög ambition och går att genomföra, säger Finn Williams.


     Silorna i Limhamn med ön i bakgrunden. Foto: Apelöga  
   Silorna i Limhamn med Ön i Bakgrunden. Foto: Apelöga    Det slutliga förslaget ska fungera som en överenskommelse mellan fastighetsägaren och Malmö stad och gå som en röd tråd i alla val och beslut i kommande planerings- och genomförandeprocesser. Resultatet från det parallella uppdraget kommer att bearbetas i en ny detaljplan, där det vinnande förslaget blir utgångspunkt för detaljplanen.
    – Stadens ambition är att framöver genomföra arkitekttävlingar för byggnader som har stor inverkan på stadsrummet och som kommer att användas av många Malmöbor. En väl genomförd arkitekttävling studerar, provar, jämför och bedömer flera olika alternativ för att uppnå mål och förväntningar. Genomförs tävlingen tidigt i processen kan unika värden och kvaliteter tillföras i den byggda miljön och skapa livsmiljöer som kan älskas av många under lång tid framöver, avslutar Finn Williams.    Kort om uppgiften


    Vad?
    Uppgiften är gestalta bostadsbebyggelse samt centrumverksamheter i Limhamn. Arkitekturen ska integrera eller ersätta befintliga silor och genom förankring i platsens industrihistoria blir den nya bebyggelsen en länk mellan det gamla och nya Limhamn.


    Vem?
    Tre team deltar i det parallella uppdraget. Urvalet sker genom prekvalificering och den 30 augusti är sista datum att lämna in intresseanmälan för uppdraget. Vi välkomnar arkitektteam från hela Skandinavien och utanför, även mindre och nya arkitektkontor, som kan bidra med olika perspektiv och spegla Malmös internationella befolkning. Huvudsökande ska vara ett skandinaviskt företag.


    Bedömningsgruppen består av representanter för arrangören Trianon och Lernacken Fastigheter, från Malmö stad samt två externa ledamöter.


    När?
    Från den 10 till och med den 30 augusti kan en intresseanmälan lämnas in av deltagare och arkitektteam för en prekvalificering. Därefter beslutar vi vilka tre arkitektteam som väljs ut för det parallella uppdraget.


    I januari 2023 kommer bedömningsgruppens utlåtande och besked om vinnande förslag. Arrangörens målsättning är att arbeta vidare med vinnande team i bearbetning och genomförande.


    Hur?
    Via det elektroniska upphandlingssystemet TendSign. Det är kostnadsfritt för intressenter att använda systemet som krävs och inloggning. Se www.tendsign.com.
    Mikael Barani

    2022-08-10 12:24