Nyhetsbild

Green Offer – ett nytt sätt för att mäta klimatavtryck

Sverige är första marknad när Elektroskandias moderbolag Sonepar introducerar Green Offer, en metod som visar produkters effektivitet ur hållbarhetssynpunkt. Första leverantör på den svenska marknaden är Schneider Electric.


Green Offer kommer successivt kompletteras med produkter från övriga globala och lokala leverantörer. Med detta hjälpmedel kan kunderna enkelt kunna jämföra produkter och välja de som ger lägst CO2-avtryck.
– Inom Sonepar och Elektroskandia har vi under lång tid fokuserat på vårt eget CO2-avtryck, hur vi transporterar, hur vi förbrukar energi i våra fastigheter etc. Nu vill vi gå ett steg längre i vårt hållbarhetsarbete med Green Offer, en livscykelanalys som redovisar CO2-avtryck på produktnivå. Med Green Offer kan vi guida kunderna till de produkter som har minst klimatpåverkan. Vi är först i branschen med att kunna erbjuda denna typ av lösning och vi introducerar den nu tillsammans med Schneider Electric, som är pionjär när det livscykelanalyser på sina produkter, säger Michael Almqvist Masior, marknadsdirektör Elektroskandia.


Indelning av kategorier


Marcus Gustavsson, SCM och hållbarhetsansvarig Inköp/Marknad Elektroskandia är en av de ansvariga för Green Offer.
– Vi använder oss av en metod som bygger på att produkterna har en EPD / LCA (Environmental Product Declaration / Livscykelanalys) gjord enligt riktlinjerna i ISO 14025. Vi begär in data från våra leverantörer enligt en mall särskilt framtagen för ändamålet. När vi har all data beräknas avtrycket från utvinning och förädling av råvara, produktion, transport, användandefas och slutfas(återvinning) för att få fram ett totalt CO2-avtryck, säger Marcus Gustavsson.Produkterna tilldelas sedan en kategori (A, B eller C) baserat på det CO2-avtryck de har jämfört med andra produkter i samma kategori. De produkter som har minst CO2-avtryck hamnar i kategori A och de som har störst hamnar i kategori C. Kategori A står för 20 procent av produkterna, B för 60 procent och C för 20 procent.
– Green Offer-symbolen med kategori och värderat CO2-avtryck kommer att finnas vid respektive produkt på vår hemsida och här kommer också produkterna kunna jämföras mot varandra. Vi börjar nu med ett utvalt sortiment från Schneider Electric och kommer successivt fylla på med fler artiklar och leverantörer, fortsätter Marcus Gustavsson.


Schneider Electric ligger i framkant inom hållbarhetsarbete och har under många år arbetat med att ta fram livscykelanalyser på sina produkter. Dessa analyser ger detaljerad information om regelefterlevnad, materialinnehåll, miljöpåverkan och cirkulationsegenskaper.
- Vi har idag livscykeldata på uppåt 85 procent av vårt produktsortiment och kan redovisa CO2-avtryck hos produkterna som ingår i programmet. Det här har blivit allt mer efterfrågat på marknaden av såväl fastighetsbolag som konsulter och installatörer. För att kunna bygga hållbara fastigheter är det av största vikt att man vet vilken klimatpåverkan olika produkter har så att man kan välja rätt. Men det måste vara enkelt att få fram data och man måste kunna jämföra produkter av olika fabrikat, något som Green Offer möjliggör. Vi välkomnar detta initiativ av Sonepar och Elektroskandia och är mycket stolta över att vara första leverantör med produkter ingående i Green Offer, kommenterar Mikael Bill, vice president Home & Distribution and Power, Schneider Electric.
Mikael Barani

2022-08-08 10:50