Nyhetsbild

Sweco rådgivare när energi-ö byggs i Nordsjön

Redan förra året meddelade det danska energi- och klimatdepartementet att man avser att bygga en konstgjord ö i Nordsjön, omgiven av hundratals vindkraftverk. Nu står det klart att Sweco kommer att bidra den danska Energistyrelsen med teknisk rådgivning gällande projektet. Avtalet sträcker sig över nio år och har ett värde av 500 MSEK med ett tak på 830 MSEK.


Energistyrelsens målsättning för den planerade energiön är att säkerställa att Danmark på bästa sätt kan nyttja sina unika vindresurser ute till havs och samtidigt bli en föregångare för den gröna omställningen globalt.
– Energiomställningen till ett är en av vår tids största och viktigaste utmaningar som skapar och kommer fortsätta att skapa ett ökat investeringsbehov inom många av Swecos kärn­segment. Vi är mycket glada att för att få vara med och bidra till denna omställning som en prioriterad partner för Energistyrelsen, säger Åsa Bergman VD för Sweco.


  Energi-ö i Nordsjön. Foto: Sweco


Sweco deltar i det världsunika projekt där en energi-ö byggs i Nordsjön. Visualisering: Sweco 


Elva expertområden


Swecos stöd till bygget av energiön i Nordsjön kommer bland annat att omfatta konceptframställning, förberedelser av förfrågningsunderlag, granskning av tekniska lösningar och offerter, utvärdering av anbud samt tillsyn och kvalitetsgranskning under konstruktions- och överföringsfasen. Swecos arbete kommer att involvera elva olika expertområden och närmare 200 medarbetare från sex olika länder.
– Jag är otroligt glad och stolt över att Sweco valts ut för denna både historiska och avgörande utmaning, att vara med och utveckla en av världens första energiöar. Det är ett erkännande av Swecos gränsöverskridande expertis och ett konkret exempel på hur vi tillsammans med våra kunder arbetar med samhällsomvandlingen, säger Dariush Rezai, Business Area President för Sweco Danmark.
Mikael Barani

2022-08-05 11:37