Nyhetsbild

Förvaltningsrätten: HFAB skulle ha gjort en offentlig upphandling innan avtal

Det avtal som tecknades mellan Halmstads kommunala bostadsbolag HFAB och det kommunala stadsnätsbolaget HSAB är ogiltigt. Detta kommer efter beslut i förvaltningsrätten i Malmö. Enligt domen skulle HFAB ha gjort en offentlig upphandling innan avtalet skrevs.


Förra året tecknade det kommunala bostadsbolaget HFAB två avtal med det kommunala stadsnätsbolaget HSAB. Ett av avtalen omfattar uppdraget som så kallad kommunikationsoperatör för HFAB, medan det andra är ett serviceavtal. Avtalen mellan de båda dotterbolagen tecknades på uppdrag av moderbolaget Halmstads rådhus AB.


Halmstads Fastighets AB-flagga  


Tele2:s kommunikationsoperatör Itux ansökte därefter om en överprövning och yrkade på att förvaltningsrätten skulle ogiltigförklara avtalen. HFAB bestred ansökan och yrkade i stället på att förvaltningsrätten borde avslå densamma.


Inget undantag


Nu har dom fallit i ärendet. Förvaltningsrätten bifaller Itux ansökan och ogiltigförklarar båda avtalen. Enligt förvaltningsrätten har HFAB inte kunnat visa att de undantagsbestämmelser i LOU, Lagen om Offentlig Upphandling, som HFAB hänvisar till är möjliga att använda sig av i det aktuella fallet. ”HFAB skulle därför enligt förvaltningsrätten rätteligen ha annonserat och genomfört upphandling med tillämpning av bestämmelserna i LOU”, skriver förvaltningsrätten i sin dom.


I nuläget har HFAB inte bestämt sig för om bostadsbolaget ska överklaga domen eller inte.
– Vi ska analysera domen innan vi tar beslut om hur vi går vidare, säger Christian Kylin, vd på HFAB.
– Vi fick domen idag och har precis hunnit läsa igenom den. Mycket talar dock för att vi ska överklaga. Vi har tre veckor på oss, säger Mats Wallmark, chefsjurist på Halmstads kommun och juridiskt ombud för HFAB.En kommunikationsoperatör ansvarar för trafiken mellan tjänsteleverantörerna (företagen som levererar olika tjänster som internet, tv och telefoni) och slutkunderna som i HFAB:s fall är hyresgästerna. Kommunikationsoperatören sluter avtal med tjänsteleverantören och hanterar den aktiva utrustningen i nätet.
Källa: SABO, Bredband | Sveriges Allmännytta (sverigesallmannytta.se)
Mikael Barani

2022-08-01 11:50