Nyhetsbild

Ny återvinningtjänst för glasull

I våras lanserades SoundCircularíty Recycling Service, en tjänst för återvinning av överbliven glasull. Peab använder i dagsläget tjänsten under en pågående byggnation på Skånes Universitetssjukhus i Malmö.


Byggföretaget Peab uppför på Region Skånes uppdrag en cirka 27 000 kvadratmeter stor servicebyggnad på Skånes Universitetssjukhus i Malmö. Byggnaden kommer bli ett helt nytt nav för sjukhusområdet och beräknas vara färdigställd sommaren 2022. I bygget använder Peab och undertakmontören Intermontage för första gången akustikföretaget Ecophons nya återvinningstjänst SoundCircularity. Med tjänsten kommer även en certifierad LCA-kalkylering av klimatbesparingen, som i detta fall beräknas bli 1130 kg koldioxid.


– Arbetet på Malmö sjukhusområde visar potentialen för innovativa återvinningstjänster vid stora byggprojekt. Ansvarstagande byggherrar som Region Skåne och byggföretag som Peab driver omställningen genom att efterfråga hållbara lösningar. Vårt ansvar som leverantör av byggprodukter är att göra det lätt för våra kunder att göra rätt, säger Erika Edlund, teamleader på Ecophons tekniska support.


Enkel transport


På byggplatsen står säckar som fylls på med överbliven glasull från installation av akustiksystem – ljudabsorbenter som tidigare har varit svåra att återvinna. Nu transporterar Ecophon materialet enkelt och säkert till återvinning och ger det nytt liv i andra byggprodukter. Alternativet har ofta varit deponi.


– Mer än en tredjedel av avfallet i Sverige genereras i byggbranschen. Vi på Peab arbetar för att hitta cirkulära lösningar för det spill som uppstår på våra byggarbetsplatser så att det i första hand kan materialåtervinnas och inte hamnar på deponi eller förbränns. Helhetstjänster som SoundCircularity ser vi mycket positivt på eftersom leverantören skapar ett cirkulärt flöde och tar tillbaka spillet så att det kan återvinnas. Innovation och cirkulära lösningar är viktiga delar för att nå våra miljömål, säger Sara Hastig, miljösamordnare på Peab.


  Återvinning  


Bland Peabs långsiktiga miljömål är ett att ha en 100 procent resurseffektiv verksamhet år 2040. Lanseringen av SoundCircularity är en del av Ecophons satsning på att hjälpa byggbranschen i Sverige ställa om till mer cirkulära materialflöden. Region Skåne är beställare av servicebyggnaden.


– Det blir allt viktigare för regionen att leverantörer tar miljö- och klimatansvar. Därför ställer vi krav på hållbar resursanvändning, säger Lotta Nilbecker, hållbarhetschef på Regionfastigheter, Region Skåne.
Mikael Barani

2022-01-19 11:55