Nyhetsbild

Unga identifierar hinder inför flytten

Tre av fyra unga svenskar vill flytta inom den närmaste två åren. Majoriteten av dessa upplever dock svårigheter på vägen, framför allt i form av höga bostadspriser. Detta visar en ny undersökning från Sifo och Fastighetsbyrån.


I en ny Sifo-undersökning har Fastighetsbyrån undersökt svenskarnas vilja att flytta och eventuella hinder på vägen. Resultaten visar att 37 procent av svenskarna vill flytta inom två år. Bland 18-29-åringar vill hela 74 procent byta bostad inom två år. De flesta vill äga sin bostad (34 procent bostadsrätt, 32 procent villa) medan 21 procent föredrar en hyresrätt. Att få en större bostad är den främsta anledningen att flytta följt av vilja att äga sitt boende och önskan att byta område.


Bland de som vill flytta och äga sitt boende uppger en majoritet, 56 procent, att det finns hinder för att kunna köpa en bostad. Bland 18-29-åringar upplever 68 procent att det finns hinder och 65 procent av personer mellan 30 och 49 år upplever samma sak. Flest (55 procent) anger de höga bostadspriserna som hinder följt av krav på kontantinsats (41 procent).  • Vi har stora hinder på den svenska bostadsmarknaden, framför allt för de som står utanför och vill in. De höga priserna i kombination med krav på kontantinsats gör det väldigt svårt för en stor grupp. Det behövs bostadspolitiska reformer för att öka rörligheten och inte öka utanförskapet på bostadsmarknaden ytterligare, säger Johan Engström, vd på Fastighetsbyrån.


  Unga inför bostadsköp. Foto Niklas Höglund


Många upplever att det är en hög tröskel till bostadsmarknaden. Foto: Nicklas Höglund 


Förutom höga priser och kontantinsats uppger även många (35 procent) att de har svårt att hitta en bostad som möter deras krav.  • De har byggts mycket nya bostäder de senaste åren, vilket är bra för att komma till rätta med bostadsbristen. Nu när vi ser en avmattning på marknaden måste vi säkerställa att byggtakten hålls uppe på en någorlunda nivå. Det är också viktigt att det byggs rätt typ av bostäder, utifrån de behov som finns på den lokala orten. På många platser finns det till exempel behov av fler villor, fler bostäder anpassade för äldre och fler billiga bostadsalternativ, säger Johan EngströmResultat från undersökningen:Skulle du, inom de kommande två åren, vilja flytta till en ny bostad?
Ja, 37 procent (18-29 år 74 procent)
Nej, 52 procent
Tveksam/vet ej, 9 procent


Vad skulle du vilja ha för typ av bostad nästa gång du flyttar? (de som vill flytta)
Bostadsrätt, 34 procent
Villa, 32 procent (tvåplan 18 procent, enplan 14 procent)
Hyresrätt, 21 procent
Gård, 5 procent
Radhus/kedjehus, 3 procent
Studentbostad, 2 procent
Andra- eller tredjehandshyra/inneboende, 0 procent
Annat, 0 procent
Tveksam, vet ej, 3 procent


Finns det några hinder för att du skulle kunna köpa en ny bostad? (de som vill köpa bostad)
Ja, 56 procent (18-29 år, 68 procent)
Nej, 40 procent
Tveksam, vet ej 4 procent


Vilka hinder finns för att du skulle kunna köpa en bostad? (de som vill köpa och ser hinder, fler svar möjliga)
För höga bostadspriser där jag vill bo, 55 procent
Har ej pengar till kontantinsats, 41 procent
Att hitta en bostad jag vill ha och som möter mina krav, 35 procent
För höga kostnader med amorteringskraven, 19 procent
Får ej lån pga. min arbetssituation/har ej fast anställning, 18 procent
Får betala mycket i reavinstskatt, 8 procent
Saknar kunskap om hur man köper en bostad, 2 procent
Annat, vad?, 8 procent
Tveksam, vet ej, 0 procent


Vilka är de främsta anledningarna till att du vill flytta? (de som vill flytta, flera svar möjliga)
Bo större, 40 procent
Vill äga mitt boende, 24 procent
Bo i ett annat område, 20 procent
Bo i en annan stad, 14 procent
Sänka mina boendekostnader, 13 procent
Vill arbeta/studera på annan ort, 11 procent
Mer lättskött boende, 10 procent
Vill flytta hemifrån, 7 procent
Bo mindre, 7 procent
Göra bostadskarriär/tjäna pengar, 6 procent
Bo i annat land, 5 procent
Vill hyra mitt boende, 2 procent
Annat, vad? 15 procent
Tveksam, vet ej, 1 procentUndersökningen har genomförts av Kantar Public på uppdrag av Fastighetsbyrån. Den bygger på ca 1000 intervjuer, med personer i åldern 18–79 år och är riksrepresentativ. Datainsamlingen genomfördes i den slumpmässigt rekryterade Sifopanelen mellan 19 – 25 maj 2022.
Mikael Barani

2022-07-01 11:47