Nyhetsbild

Vattenindustrin möts på Svenska Mässan nästa höst

Vattenindustrin och Svenska Mässan i Göteborg inleder ett nytt samarbete där man samlar branschens aktörer på en och samma plats. Tillsammans arrangerar man Vatten2023 nästa höst på Svenska Mässan. Mellan den 24-26 oktober bjuder man in till samtal och utbyte där vatten och framtiden står i fokus.


Vattenindustrin och Svenska Mässan inleder ett samarbete för att arrangera en ny och unik mötesplats som ska sätta agendan och möjliggöra fortsatt utveckling.
– Människor och branscher behöver mötesplatser där vi kan utbyta erfarenhet, sprida kompetens, knyta kontakter och bygga relationer. Vi vill med Vatten2023 skapa en ny typ av mötesplats som ger hela branschen en gemensam plattform. Det är mycket som är föränderligt just nu, både världsläget, miljön och det skifte vi befinner oss i vad gäller nya stora investeringar. Detta kräver att vi skapar nya organisationer och arbetssätt. För att lyckas med det behöver vi mötas och genom dialog säkra en bättre förståelse och ett effektivt och tryggt arbete, säger Anette Seger, vd på Ramboll och ordförande för Vattenindustrin.


– Vi är fantastiskt stolta att, efter hård konkurrens med andra mässarrangörer, få välkomna vattenindustrin till Vatten2023 och oss, säger Carin Kindbom, vd och koncernchef på Svenska Mässan Gothia Towers. Staden Göteborg, som står inför en historiskt expansiv fas i investeringar och infrastruktur, kan erbjuda rätt inramning till Vatten2023 som blir en angelägenhet för hela branschen att mötas, byta kunskaper och dela såväl avgörande erfarenheter som innovationer och lösningar för en hållbar framtid.


  Vatten2023, Svenska Mässan i Göteborg.  


– Vattenindustrin vill skapa en framåtlutad mötesplats för att stärka befintliga relationer och skapa nya affärer, presentera den senaste tekniken och verka för långsiktigt hållbara och klimatsmarta investeringar. Vi har valt en samarbetspartner som är rätt aktör för att samla denna samhällsviktiga industri, säger Joachim Jämttjärn, Generalsekreterare Vattenindustrin om beslutet.


En framtidsarena i Göteborg


Vatten2023 förväntas välkomna ett stort antal nationella såväl som internationella besökare och blir en arena för innovation, påverkan, inspiration och nya affärer och kommer utgöras av tre delar:  • Water Expo, där aktörer kan mötas, hitta och diskutera nya lösningar

  • Water Summit, är konferensen under Vatten2023 där branschens utmaningar diskuteras av beslutsfattare inom såväl industrin som politiken

  • Water Frontiers blir ett eget område med fokus på branschens innovationsutveckling och nya tekniska lösningar


– Vi vill skapa en mötesplats tillsammans med Vattenindustrin för hela branschen. Den fyller en viktig funktion för att definiera vad som behövs i framtiden och leda det arbetet. Vatten2023 kommer att bjuda in viktiga aktörer från kommuner, politiken, intresseorganisationer och industrin för att lyfta branschens viktiga och aktuella frågor högre upp på agendan, säger Henrik Edman, affärschef för Society and Tech på Svenska Mässan Gothia Towers.


Vatten2023 arrangeras på Svenska Mässan 24 - 26 oktober 2023.
Mikael Barani

2022-06-29 11:51