Nyhetsbild

Svenskar vill ha höjda miljökrav på byggtjänster

Bygg, fastighet och mark är den inköpskatergori som står för störst miljöpåverkan vid upphandlingar. Nu vill omkring 75 procent av svenskarna skärpa miljökraven vid upphandling av byggtjänster. Siffrorna kommer från en undersökning av Sifo på uppdrag av bygguthyrningsföretaget Cramo.


– Om vi menar allvar med att ställa om byggbranschen till att bli mer hållbar så måste det finnas skarpare miljökrav. Här kan offentliga affärer gå i bräschen och göra stor skillnad, säger Martin Freland, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef på Cramo.


I en ny Sifoundersökning som Cramo låtit göra svarar nära 8 av 10, 75 procent, av svenskarna att de tycker att det i upphandlingar av byggtjänster bör ställas högre krav på minskad miljöpåverkan. Drygt 1 av 10, 13 procent, tycker inte att det borde ställas högre krav.


– Det är glädjande att så många vill se skärpta miljökrav vid byggupphandlingar. Nu gäller det för politiker och tjänstemän att våga ta steget, säger Martin Freland.


  Byggarbetsplats, Cramo.      


Varje år upphandlar staten, kommuner och regioner tjänster för omkring 800 miljarder kronor. Störst klimatpåverkan har inköpskategorin bygg, fastighet och mark, som står för 40 procent av all klimatpåverkan från upphandling. Näst störst påverkan har inköpskategorin utrustning och material, som bland annat består av byggmaterial och bränsle. Den kategorin står för knappt 20 procent av all klimatpåverkan från offentlig upphandling.


Fakta: Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Cramo i form av 1 000 online-intervjuer under perioden 11–19 maj. Frågan som ställdes i undersökningen var följande:

”Varje år upphandlas tjänster för omkring 800 miljarder av staten, kommuner och regioner. Tycker du att det i upphandlingar av byggtjänster bör ställas högre krav på minskad miljöpåverkan?”


Svaren fördelade sig som följer:
Ja, i mycket stor utsträckning – 26,4 procent
Ja, i ganska stor utsträckning – 49,0 procent
Nej, i liten utsträckning – 9,3 procent
Nej, inte alls – 4,1 procent
Tveksam, vet ej – 11,2 procent
Mikael Barani

2022-06-27 09:38