Nyhetsbild

Gemensam insats för att lyfta Biskopsgården

Biskopsgården i Göteborg är ett av Sveriges 19 så kallade särskilt utsatta områden. Nu tar områdets största aktörer ett gemensamt grepp för vända trenden. Ett första möte ägde rum den nionde juni och efter sommaren fortsätter man arbetet.


– Ska vi lyckas nå framgång i uppdraget för ett tryggare Hisingen måste vi arbeta strukturerat, målmedvetet och mer koordinerat än tidigare. Det är med gemensamma krafter och med utgångspunkten i ett aktivt agerande som vi kan förflytta oss i trygghetsarbetet. Det känns otroligt roligt att vi tar ytterligare ett steg framåt i vår samverkan med fastighetsägare och i synnerhet med Bostadsbolaget, säger Christina Alvelin, direktör för socialförvaltningen Hisingen som är en av huvudparterna i samarbetet.


Sedan många år tillbaka samverkar socialförvaltningen Hisingen, Bostadsbolaget, Poseidon, Willhem, Balder och GöteborgsLokaler genom Bo Bra i Biskopsgården. Nu intensifierar och utökar parterna sitt arbete och förhoppningen är att ännu fler aktörer ska vilja vara med.


Tryggt och attraktivt


Genom ett nytt BID-liknande avtal för platssamverkan (BID = Business Improvment District), övergår det gemensamma arbetet i Bo Bra i Biskopsgården nu i Bo Bra 2.0. Målet är tydligt – Biskopsgården ska vara ett tryggt och attraktivt område, likväl att bo och leva i som att besöka och verka i. Här ska finnas ett gott utbud av service på torgen och ett rikt kultur- och föreningsliv. De som bor här ska ha jämlika livsvillkor jämfört med övriga staden och känna trygghet.
– Vårt samarbete i stadsdelen fungerar redan väldigt bra och det är tillsammans vi gör skillnad och därför vill vi komplettera med ännu fler aktörer och mer resurser in i arbetet. Genom ett avtal för platssamverkan får vi ett mer formaliserat partnerskap och kan lättare skaffa oss en gemensam överblick över arbetet framåt och kan locka ännu fler att medverka, säger Kicki Björklund, vd för Bostadsbolaget som har fått samordningsansvaret i området.


  Designklubben Röhsska museet


Designklubben från Röhsska museet deltar i arbetet för att lyfta Biskopsgården.


Bo Bra 2.0 smygstartade redan den 9 juni när ett 20-tal aktörer från olika verksamheter samlades. Under hösten kommer ett nätverk av analytiker från AB Framtiden, socialförvaltningarna Hisingen och Centrum och stadsledningskontoret att fortsätta hjälpa till. Stor vikt kommer att ligga på mätbarhet och uppföljning. Som en förstärkning rekryteras även en verksamhetsledare som finansieras av Bostadsbolaget och Poseidon. Tillsammans med befintlig processledare från socialförvaltningen Hisingen kommer denne att operativt driva processen framåt.


Full aktivitet på alla plan


Samtliga parter som ingår i Bo Bra 2.0 arbetar sedan länge på olika sätt och i olika forum för att utveckla stadsdelen. Det handlar exempelvis om trygghetsvandringar, evenemang som ökar flödet av människor i området såsom Biskopsloppet, Figurparaden och ungdomsteatern Picknick. Det pågår ett samarbete med Röhsska museet och satsningen Trappan hjälper unga att bli ledare. Parallellt satsar socialförvaltningen Hisingen på fler trygghetsskapande projekt, exempelvis har ett team som arbetar aktivt för att motverka gängkriminalitet startat.


Bostadsbolaget leder allmännyttans satsning i Biskopsgården och har bland annat startat upp Boendebudget och skapat mötesplatsen Orkanen. Tillsammans med Poseidon har man personal på plats under kvällar och helger. Bostadsbolaget har också startat en ombildningsprocess på ett par adresser för att möjliggöra boendekarriär inom det egna området. För att ytterligare stärka närvaron flyttar Hisingens distriktskontor från Ramberget till Biskopsgården vilket innebär att även distriktschefen Henrik Lundberg kommer finnas på plats rent fysiskt för att delta i utvecklingsarbetet. 
– Efter sommaren kommer parterna att träffas tillsammans för att bygga vision och ett starkt varumärke både för samarbetet och för hela Biskopsgårdens utveckling, säger Kicki Björklund.
Mikael Barani

2022-06-23 18:44