Nyhetsbild

Tuffare tider för hantverkare – kan ett reviderat ROT-avdrag vända trenden?

Hantverkarbarometern visar på en svalnad tro på marknaden. Fler än hälften av de minsta företagen tror att uppdragen kommer att bli färre efter sommaren. Kan ett mer flexibelt ROT-avdrag bidra till en ljusare framtidstro?


Hantverkarbarometer från augusti 2021 präglades av branschoptimism, en av tre hantverkare svarade att de trodde på en bättre konjunktur under de kommande 12 månaderna. Samtidigt upplevde 37 procent av de tillfrågade hantverkarna att det hade blivit lättare att få uppdrag under pandemin. Mindre än ett år senare har framtidsutsikterna sänkts rejält och uppdragen blivit färre som en följd av materialbrist och prishöjningar.


Undersökningen, som utfördes under maj månad, visar att 40 procent av dem tillfrågade upplever att uppdragen hittills under året har blivit lite eller mycket färre som en följd av materialbrist och prishöjningar. Samtidigt uppger en tredjedel att de har tvingats avstå från jobb de räknat med på grund av prisökningar. Enligt SCB steg byggmaterialkostnaderna med 24,4 procent mellan april 2021 och april 2022, en utveckling som resultaten från Hantverkarbarometern visar har påverkat efterfrågan på hantverkare och något som organisationen BraByggare även känt av.
– Vi ser att det finns en oro i branschen över en minskad efterfrågan, något vi redan märkt av på förfrågningarna som kommit in till oss på BraByggare. Från att det funnits ett överflöd av förfrågningar kan vi redan nu se en minskad efterfrågan på hantverkare genom vår tjänst. Hantverkare går av allt att döma en tuff höst till mötes, där det lär märkas ännu mer på deras verksamheter när inflationen slår mot hushållen, säger Fredrik Minding på BraByggare.se.


  Porträttbilder till artikeln om Hantverksbarometern.  
Fredrik Minding, BraByggare.se.


Branschen fundersam


Oron för sämre tider finns i hela branschen, men är särskilt stark bland småföretagen. 53% av de tillfrågade hantverkarna som arbetar på företag med 1–3 anställda känner oro för att uppdragen ska minska efter sommaren. Den siffran står i stark kontrast om man tittar på upplevelsen hos företag med fler än 100 anställda, där 61% inte känner någon oro för minskat antal uppdrag framgent. Men bland kunderna finns en utbredd medvetenhet om situationen, 58 procent av hantverkarna svarar att kunderna har förståelse för de högre materialpriserna.
– Lokala hantverkare ger uttryck för att det är tuffa tider. När omvärldsläget nu ändras dramatiskt är det rimligt att vi får en diskussion om hur vi kan förbättra branschens förutsättningar. Vi har tidigare lyft behovet av en utveckling av ROT-avdraget för att främja hållbara material. I och med den höga inflationstakten behöver vi lyfta frågor som att indexera taket efter konsumentprisindex. Efter förra Hantverkarbarometern vet vi att ROT-avdraget är särskilt viktigt för småföretagen, 75% av de med 1-10 anställda ansåg att avdraget gjorde stor skillnad, avslutar Geir Thomas Fossum, VD för Beijer Byggmaterial.


  Porträttbilder till artikeln om Hantverksbarometern.Geir Thomas Fossum, VD för Beijer Byggmaterial.
    Länk till rapport

    Länk till Hantverkarbarometern.se
    Mikael Barani

    2022-06-20 11:05