Nyhetsbild

Campus Solna storsatsar på attraktiv kontors- och labbmiljö

Attraktiva kunskapsklustret Campus Solna fortsätter att locka till sig intressenter och nu växer området. Akademiska hus investerar strax över 160 miljoner kronor för att utveckla den cirka 8 000 kvadratmeter stora byggnaden Fysiologen.


Campus Solna är en viktig del av den framväxande Hagastaden. Området, som binder ihop Stockholm och Solna, utvecklas till en levande ny stadsdel med boende, handel, tunnelbana, kultur och parkområden. Här går även samhälle, universitet och näringsliv samman för att skapa navet i Stockholmsregionens life science-kluster med fokus på forskning och vetenskap som förbättrar människors liv.


I nära samarbete med Karolinska Institutet öppnar Akademiska Hus upp Campus Solna för nya aktörer med koppling till medicin och hälsa. Som ett led i det arbetet investerar Akademiska Hus nu strax över 160 miljoner kronor i att förvandla den cirka 8 000 m2 stora byggnaden Fysiologen till en attraktiv och modern kontors- och labbmiljö. Här skapas även ett café och hyresgästerna får tillgång till gemensamma ytor och service i form av mötesrum, aula, loungeytor, cykelrum, reception, omklädningsrum och pentry. Att dela på vissa ytor bidrar till ett effektivare och mer flexibelt lokal- och resursutnyttjande både i byggnaden och på campus.


– Fysiologen har stor potential att bli en ny central mötesplats för kunskapsutbyte, utveckling och innovation inom life science. Med sitt strategiska läge i hjärtat av campus har byggnaden direkt anslutning till Karolinska Institutet, men även närhet till andra myndigheter, företag och organisationer – alla med koppling till utbildning och forskning inom medicin och hälsa. Dessutom kommer en uppgång till den nya tunnelbanelinjen att placeras ungefär 150 meter från Fysiologen, när utbyggnaden av kollektivtrafiken är färdig, säger Magnus Huss, marknadsområdesdirektör på Akademiska Hus.


  Laboratorium  


Tidigare satsningar för en halv miljard
Det var i samband med att Karolinska Institutet under 2018 flyttade delar av sin verksamhet till det experimentella forskningslaboratoriet Biomedicum, som en unik vakans uppstod som ger möjlighet för nya företag att etablera sig på området. Utöver investeringen i ombyggnaden av Fysiologen har Akademiska Hus sedan dess investerat cirka en halv miljard kronor i tre andra ombyggnationer på Campus Solna. Alla med inriktning på kontors- och labbmiljöer för hyresgäster inom life science och där samtliga ytor redan är fullt uthyrda eller beräknas bli det under 2022, något som vittnar om det stora intresset för att flytta sin verksamhet till området.


Ombyggnaden av Fysiologen beräknas starta februari 2022 och inflyttning planeras kunna ske etappvis under 2023.
Mikael Barani

2022-01-19 09:08