Nyhetsbild

Ny trend: energibesparande renoveringar

Svenskarnas renoveringsvanor förändras när bostadsmarknaden viktar mot köparna samtidigt som  konjukturen skiftar. Trenden rör sig mot energibesparande åtgärder och bort från rent estetiska renoveringar.


2021 var ett rekordår för renoveringsbranschen och intresset för att bygga om hemma extra stort. Nu syns ett tydligt skifte där intresset för mer energisparande renoveringar ökar framför rent estetiska. Kategorier som under maj månad ökar på marknadsplatsen är installation av solceller (+217 procent), bergvärme (+31 procent), kamin och skorsten (+26 procent) men även vindsrenovering (+74 procent).
– När konjunkturen vänder blir det mindre fokus på kostsamma renoveringar som badrum, kök och poolbygge och istället ett större intresse för energibesparande investeringar som rör hemmet. Att säkra el och uppvärmning är viktigare för många om man tvingas prioritera menar Anna Bergius, vd på Offerta.


  Renovering, borr  


Statistik från Offerta visar också att flera stora renoveringskategorier minskar under maj jämfört med föregående år. Tydligast syns minskningen på badrumsrenovering (-20 procent), köksrenovering (-20 procent) och utvändig målning (-22 procent). Men även kategorier som invändig målning, golvslipning och generell renovering minskar.
– Maj månad brukar vara en intensiv månad för många hantverkare. Att temperaturen nu svalnar på den tidigare heta renoveringsmarknaden är naturligt i och med omvärldsläget och att räntorna höjs menar Anna Bergius.
Mikael Barani

2022-06-16 12:31