Nyhetsbild

Gör byggbranschen tillräckligt för att minska miljöpåverkan?

Enligt en ny undersökning anser strax över 40 procent av svenskarna att byggbranschen gör för lite för att minska sin miljöpåverkan. Nästan 25 procent anser det motsatta. Undersökningen är gjord av Sifo på uppdrag av Cramo.


– Framtidens byggbransch måste bli effektivare, säkrare och minska sin miljöpåverkan. Många byggföretag har redan i dag påbörjat ett ambitiöst hållbarhetsarbete, men mycket återstår att göra, säger Martin Freland, Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöchef på Cramo.

Byggbranschen står för 20 procent av Sveriges klimatpåverkan och i en ny Sifoundersökning som Cramo låtit göra är det endast en fjärdedel, 25 procent, som anser att byggbranschen i mycket stor eller ganska stor utsträckning gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan. 42 procent anser inte att byggbranschen gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan.


  Martin Freland på Cramo.  
Martin Freland, Cramo.


– Fler i byggbranschen borde välja att hyra sina arbetsmaskiner i stället för att själva äga dem. Att dela på resurser är hållbart i sig och om man dessutom tankar arbetsmaskiner med förnybara bränslen eller väljer elektrifierade alternativ, kan man minska sin klimatpåverkan, säger Martin Freland.


Krav i upphandlingar


Varje år upphandlar staten, kommuner och regioner tjänster för omkring 800 miljarder kronor. Den vanligaste tjänsten som upphandlas är bygg- och anläggningstjänster, och det är även den inköpskategori som står för störst klimatpåverkan.

– Det är byggsektorn som bygger framtidens hållbara Sverige. För att putta branschen i rätt riktning bör politiker och tjänstemän ställa tydligare klimat- och miljökrav i offentliga upphandlingar, säger Martin Freland.Om undersökningen:
Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av Cramo i form av 1 000 online-intervjuer under perioden 11–19 maj. Frågan som ställdes i undersökningen var följande:

”Byggbranschen står för 20 procent av de nationella utsläppen av växthusgaser i Sverige samt påverkar även miljön via andra saker, t.ex. avfall och kemikalieanvändning. Upplever du att byggbranschen i Sverige gör tillräckligt för att minska sin miljöpåverkan?”


Svaren fördelade sig som följer:
Ja, i mycket stor utsträckning – 4,2 procent
Ja, i ganska stor utsträckning – 20,4 procent
Nej, i liten utsträckning – 33,5 procent
Nej, inte alls – 8,2 procent
Tveksam, vet ej – 33,7 procent
Mikael Barani

2022-06-14 09:11