Nyhetsbild

Smarta funktioner viktigast vid val av laddbox

En laddbox som är ansluten mot internet är den viktigaste funktionen för laddboxar. I varje fall är detta ett faktum för de privatkonsumenter som svarade på en enkät på sajten Laddsmart.se. Däremot är man inte särskilt intresserad av vad grannarna har för tips.


I ett led i att fira över 200 000 unika hemsidebesökare till Laddsmart.se sedan start, genomförde Laddsmart en enkätundersökning bland de privatpersoner som varit i kontakt med tjänsten. Temat är vad privatpersoner anser är viktigt vid köp av laddbox hemma. På en skala på 1 till 5 som representerar skalan “instämmer inte alls” till “instämmer helt”, fick privatpersoner svara på olika påståenden huruvida dessa är viktiga vid köp av laddbox hemma. Genomsnittet på svaren används som rapporterad svarspoäng.


De övergripande resultaten presenteras nedan.


Smart laddbox med dynamisk lastbalansering är viktigast
Den funktionalitet som är absolut viktigast är att laddboxen kan kopplas upp mot internet, med 4,5 svarspoäng. Inte långt bakom hamnade inkludering av dynamisk lastbalansering (4,4 svarspoäng) och att laddboxen erbjuder smarta funktioner som t.ex. schemaläggning av laddning (4,3 svarspoäng). En funktionalitet som är minst viktig är den om RFID, med enkätundersökningens lägsta svarspoäng på 2,9.


Extern informationsinhämtning är viktigt
Vid köp av laddbox är rekommendationer från grannar är inte särkilt viktigt, med sitt låga svarspoäng med 2,3. Däremot är det mycket viktigt att laddboxen har fått bra betyg i olika tester (4,3 svarspoäng), samt viktigt med rekommendationer från jämförelsesajter, likt Laddsmart (3,8 svarspoäng).


  Billaddare, olika modeller.  


Gärna snabb installation, och helst av lokal installatör
Snabb installation är relativt viktigt med 3,3 svarspoäng, och möjligheten till lokal installatör är desto viktigare med sina 3,7 svarspoäng. Carl Ponnert, medgrundare på Laddsmart kommenterar: “Detta är inte är särskilt förvånande då många känner en osäkerhet kring själva installationen vad som ingår, när installationen utförs o.s.v., och då kan det ibland kännas bättre att vara i direktkontakt med en lokal installatör. Men i praktiken behöver det inte vara bättre.”


Gärna snygg laddbox men olika färger ej nödvändigt
På den lite mjukare frågan kring design, så gav de tillfrågade personerna i snitt 3,2 till påståendet att det är viktigt att laddboxen är snygg. Endast 2,4 svarspoäng tilldelades påståendet att tillgängligheten i flera olika färger på laddboxen var viktigt.


Avslutningsvis, kommentarer Carl Ponnert från Laddsmart:
–Vissa svar var väntade, som t.ex. inkludering av dynamisk lastbalansering är väldigt viktigt, men att RFID-funktionalitet var relativt oviktigt var något nytt för oss. Dessutom är det intressant att det är mycket tydligt att privatpersoner numera föredrar en smart laddbox, vilket skiljer sig något från vad vi märkte av när vi började med Laddsmart för snart 1,5 år sedan. Resultatet är högst sannolikt en konsekvens av den ökade efterfrågan att optimera laddningen med dagens höga elpriser.
Mikael Barani

2022-06-09 10:24