Nyhetsbild

Stora säkerhetsbrister inom bygg- och anläggning

Bristen på intern kommunikation är en av anledningarna till att medarbetare inom bygg- och anläggning upplever stora säkerhetsbrister i den dagliga verksamheten. Branschen har kartlagts av Brilliant Futire som i en studie har samlat in över 20 000 svar från medarbetarundersökningar.


En ny undersökning från det svenska SaaS-bolaget Brilliant Future visar vilka orsaker som ligger bakom allvarliga säkerhetsrisker i bygg- och anläggningsbranschen. En analys av 20 000 svar från medarbetarundersökningar slår fast att de parametrar som starkt hänger ihop med det upplevda säkerhetsklimatet är den interna kommunikationen och huruvida medarbetare blir involverade i beslut som rör deras arbete.
– Det här är viktiga insikter som branschens ledare måste ta på största allvar. Med hjälp av tydliga instruktioner och genom att prata om möjliga risker i arbetet kan säkerhetsklimatet förbättras för medarbetarna inom bygg- och anläggning. Bristen på kommunikation leder inte bara till allvarliga säkerhetsrisker, det hänger även ihop med andra stora utmaningar som branschen tampas med, till exempel machokultur och jämställdhet, säger Sofie Johansson, affärsutvecklingsansvarig för medarbetarupplevelsen på Brilliant Future.


  Pressbild: Brilliant Future
Tydligare information behövs för att höja säkerheten inom bygg- och anläggning. Foto: Brilliant Future


Chefer inom bygg- och anläggning är sämst på att informera sina medarbetare i jämförelse med chefer i andra branscher. 7 av 10 medarbetare inom bygg- och anläggning upplever att de inte får tillräckligt med information från sin chef, och nästan hälften av medarbetarna i branschen upplever att de inte får regelbunden feedback från sin chef.
– Det här är även en affärskritisk utmaning för branschen. Förmågan att ge bra feedback och förmedla tydliga förväntningar är två ledaregenskaper som har ett direkt samband med företagets resultat. Att nå ut med information till medarbetarna är en viktig nyckel för att skapa tydlighet kring arbetsuppgifter och förståelse för hur de påverkar organisationens övergripande mål. Våra undersökningar visar att chefer med undermåliga ledaregenskaper kan sänka lönsamheten till bottennivåer, säger Sofie Johansson.
Mikael Barani

2022-06-07 09:08