Nyhetsbild

Renoveringsintresset på fortsatt hög nivå

Den renoveringstrend som drog igång i och med coronaepidemin har fortsatt momentum. Renoveringsutgifterna för de svenska hushållen steg med 0,9 procent under november förra året. Tendensen mäts genom Renoveringsindex som hämtar data från ROT-avdraget och SCB:s handelssiffror.


– Siffrorna för november följer den trend vi nu sett under en längre tid. Ingen avmattning har skett och även om den starka renoveringstrenden startade med Coronaepidemin ser den nu snarare ut att ånga på för egen maskin, säger Mikael Holmstrand, vd på Garageportexperten och initiativtagare till Renoveringsindex.


Under november omsatte handeln med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar 6,7 miljarder kronor, vilket visar på en stor ökning jämfört med samma månad föregående år. Under november spenderade svenskarna ca 3,9 miljarder på rotavdragsberättigade tjänster. Det innebär att Renoveringsindex har ökat med 9,28% procent hittills i år.


  Målarfärg, renovering hemma  


– Vi ser nu att omikron får allt större spridning i världen och kanske kommer nya restriktioner ge ytterligare bränsle åt renoveringstrenden. Oavsett vad så har de senaste åren inneburit att många har fått upp ögonen för vilka möjligheter vi har att anpassa våra boenden till den livsstil vi längtar efter. Sådant som tidigare bara varit möjligt under kortare semesterperioder säkerställer vi nu att vi har i vardagen. Min tro är att det kommer generera renoveringsprojekt för många år framöver och föra med sig en ny uppskattning för hemmalivet, säger Mikael Holmstrand.


Renoveringsindex är ett unikt index som mäter hur mycket svenskarna renoverar. Indexet väger samman statistik från Skatteverket om utnyttjat ROT-avdrag samt SCB:s siffror om handel med bygg-, vvs-, färg- och elartiklar. Siffrorna kan revideras i efterhand och är preliminära.
Mikael Barani

2022-01-18 11:00