Nyhetsbild

Furor från 1800-talet i restaurerade Feskekôrka

Just nu pågår restaureringen av stommarna inne i Feskekôrka i Göteborg. Den anrika fiskmarknaden invigdes 1874 och förstärks nu med furuvirke som är äldre än byggnaden självt. Furorna är nämligen 180 år gamla.


Timret kan för ett otränat öga se ut som vilka plankor som helst där det ligger på tork i väntan på att användas, men det är anrikt furuvirke av bästa kvalitet.
– Jag fick ett samtal av en sågägare som berättade att han skulle fälla 180-åriga fina furor och undrade om jag var intresserad. Jag tänkte direkt på Feskekôrka, säger timmermannen Johan Mårtensson, en av ledarna för arbetslaget.


Kyrklig inspiration


Att arkitekten Victor von Gegerfelt inspirerats av fornnordiska stavkyrkor när han ritade den berömda fiskhallen syns tydligt i den öppna takkonstruktionen, och i göteborgsmun blev byggnaden snabbt omdöpt till ”Feskekôrka”.
– Den speciella stavtriangelkonstruktionen är en stor del av det som gjort Feskekôrka till den ikonbyggnad den är, och det är även en del av byggnadsminnet som inte får ändras. Här har det varit viktigt att restaureringsarbetena utförs varsamt med samma metoder och material som de ursprungliga, säger Higabs projektledare Marcus Gustafsson.


  Feskekôrka i Göteborg. Foto: Hans Ekestand, Higab.
Feskekôrka i Göteborg renoveras med furu från 1800-talet. Foto: Hans Ekestand, Higab.  


Gamla stommen som facit


För att få timret tillräckligt torrt i tid fick man bygga en tillfällig tork med fläktar utanför Feskekôrka. Lyckligtvis är det stor kärnandel i äldre kvalitetstimmer och då är det ganska torrt från början. Stomrestaureringen görs i olika delar av byggnaden samtidigt – det är mycket logistik då timmermännen får bygga tillfälliga avlastningar medan de byter ut de delar av den äldre stommen som slitits värst genom åren.
– Det som är bra är att vi hela tiden har facit framför oss i form av den gamla stommen, det är bara att återupprepa det. Vi måttar på plats efter de bitar vi ska byta ut eller komplettera och hyvlar sedan till rätt dimensioner, berättar Johan Mårtensson.


De nya delarna fästs med rejäla handsmidda bultar och gängstänger, även de gjorda i samma utförande som de ursprungliga. Det är sex timmermän som arbetar med stommarna och arbetet beräknas i dagsläget hålla på till slutet av juni.
– Stomrestaureringen tillsammans med den grundförstärkning vi gjort säkerställer att Feskekôrka kommer stå i minst 100 år till, säger Marcus Gustafsson.
Mikael Barani

2022-06-02 09:15