Nyhetsbild

Tips inför installation av laddstationer

Laddstationer för elbilar blir allt vanligare och enligt Bil Sweden fördubblades försäljningen av elbilar från 2020 till 2021. Allt fler fastighetsägare och bostadsrättsföreningar väljer nu att installera laddboxar och det kan vara svårt att veta vad som gäller i samband med detta. Fastigetsägarna Service listar saker som är bra att tänka på inför satsningen.


Kartlägg intresset
Ett bra första steg är att undersöka intresset bland brf-medlemmar och hyresgäster. Hur många har elbil idag och hur många planerar att skaffa en i framtiden? Kanske finns det boende som skulle skaffa en elbil om det fanns laddplatser i fastigheten?


Du kartlägger enklast intresset genom att skicka ut en enkät till de boende och eventuella lokalhyresgäster. Det kan vi på Fastighetsägarna Service hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med.


Undersök elnätet
Det är förstås avgörande att fastighetens elnät klarar ytterligare belastning. Om inte, så behöver det finnas möjlighet att bygga ut elnätet. Fastighetens totala effektuttag behöver också kontrolleras. Elnät och effektuttag är två av sakerna som undersöks under en förstudie inför en installation av laddstationer.


  Elbil i garage  


Välj betalmodell
Vanligtvis bekostas installationen och materialet av bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren. Det finns flera debiteringsmodeller att välja mellan när det gäller laddningen. Här är fyra varianter:  • Fast månadsavgift där laddning ingår.

  • Fast månadsavgift med rörlig effekt.

  • Debitering per timme.

  • Debitering per kWh.


Olika lösningar passar i olika fastigheter. Om ni planerar för något färre laddplatser kan det vara klokt att debitera utifrån tid, eftersom det skapar ett flöde kring laddplatserna och kan motverka att de som laddat klart står kvar på platsen.


Ansök om ekonomiskt stöd
Det går att få ekonomiskt stöd för både privata och publika laddstationer. Privata laddstationer är till för boende och anställda, medan publika är till för allmänheten.


För privata laddstationer kan du ansöka om stödet Ladda bilen via Naturvårdsverket. Genom Ladda bilen kan du få upp till 50 procent av investeringskostnaden, men högst 15 000 kronor per laddpunkt. Det finns ingen särskild ansökningsperiod för Ladda bilen, utan stödet går att söka tills medlen är slut. I dagsläget finns det fortfarande medel kvar för 2022.


För publika laddstationer kan du ansöka om stödet Klimatklivet via länsstyrelsen där du är verksam. Genom Klimatklivet kan du få upp till 50 procent av investeringskostnaden. Klimatklivet går att ansöka om under vissa perioder av året. Nästa planerade period är 23 augusti till 8 september 2022.
Mikael Barani

2022-06-01 11:43