Nyhetsbild

Svår bostadsmarknad får unga att tveka inför flytt

Tröskeln in på bostadsmarknaden blir allt högre och påverkar numera val av flytt, jobb och familjebildning. Stockholmsföretag meddelar bland annat att jobbkandidater tvekar till att tacka ja på grund av svårigheten på bostadsmarknaden. Mäklarsamfundet, Stockholms Handelskammare och Hemnet har tagit fram en rapport som kartlägger problematiken.


I rapporten ”Käppar i hjulet – En undersökning om hur situationen på bostadsmarknaden påverkar synen på flytt, jobb och familjebildning” har Mäklarsamfundet, Stockholms Handelskammare och Hemnet tillsammans undersökt hur olika åldersgrupper i olika boendeformer i både stad och landsbygd upplever att de påverkas av problem på bostadsmarknaden. Genom en enkätundersökning på hemnet.se har vi frågat om svårigheten att hitta en passande bostad som de har råd med påverkar synen på jobb och karriär på den aktuella orten, viljan att flytta därifrån och tankar om familjebildning och att utöka familjen.
– När det blir svårare att köpa den bostad som man har behov av sätter det käppar i hjulet för livet. Den här rapporten visar att den som inte kan ta sig över de höga trösklarna in till bostadsmarknaden också upplever att de inte kan bilda familj, ta ett nytt jobb eller bo kvar i sin hemkommun, säger André Nilsson, Näringspolitisk expert, Mäklarsamfundet.


  Svårt att flytta för unga  


Påverkar potentiella familjer  Det är framför allt de i familjebildande ålder, 28–37 år, som utmärker sig genom att i störst utsträckning övervägt att flytta från sin nuvarande boendeort eller att inte skaffa barn på grund av svårigheter på bostadsmarknaden. De som bor i ett eget, ägt boende upplever problem i mindre utsträckning än de som hyr sitt boende. De äldre, som ofta har uppfyllt sin långsiktiga boendepreferens, upplever problem i lägst utsträckning.  • Rapporten visar att var fjärde person i åldrarna 28–37 år har övervägt att inte skaffa barn på grund av deras situation på bostadsmarknaden.

  • Var femte ungdom, 18–27 år, har övervägt att tacka nej till jobb på grund av bostadsmarknaden på den aktuella orten.

  • 39 procent i åldersgruppen 28–37 har övervägt att flytta till en annan ort på grund av svårigheten att hitta en passande bostad som de har råd med på sin boendeort.


  – Vi får ofta höra från företag att deras jobbkandidater tvekar att ta ett jobb i Stockholm. Det är för dyrt att köpa, för svårt att få lån och omöjligt att få ett hyreskontrakt. Vi måste ta ett helhetsgrepp om bostadsmarknaden för att sänka trösklarna och öka rörligheten, säger Stefan Westerberg, chefekonom på Stockholms Handelskammare.


  Det saknas inte åtgärder för att på både kort och längre sikt vända utvecklingen och ge större skäl för optimism och framtidstro. Rapporten avslutas med övergripande policyförslag för en mer hoppfull bostadsmarknad för fler.


  Rapporten baseras på en enkätundersökning bland besökare på hemnet.se under perioden 24 november till 15 december 2021. Cirka  2 000 personer besvarade enkäten.
  Mikael Barani

  2022-05-25 10:38