Nyhetsbild

Kan AR-glasögon effektivisera byggbranschen?

Tekniken fortsätter att utvecklas och nu testar studenter vid Högskolan Väst om AR-glasögon kan vara ett tillskott till byggindustrin. Genom att se bygginstruktionerna direkt i synfältet kan behovet av att titta på husritningar minska. Studien utförs i samverkan med träindustrin och forskare.


Intresset för att bygga hus i trä ökar stort och parallellt utvecklar träbyggnadsindustrin nya effektivare tillverkningsmetoder. I projektet Tillverka i trä, där Högskolan Väst är en av flera parter, har nätverket av företag och forskare inventerat träindustrins utmaningar och behov av ny teknik. AR-teknik, augmented reality, är ett av flera teknikområden som aktörerna nu tittar närmare på i olika forskningsprojekt.


Doktoranden Nicole Tobiskovà driver ett projekt där AR-glasögon testas av operatörer som bygger takstolar.
– Det här är ett studentprojekt där studenterna har samverkat med vår industripartner i nästan ett halvår för att skapa en lösning som ska stötta operatörer i monteringsarbetet, säger Nicole Tobiskovà.


  AR och husritning  


En av talstolsoperatörerna som testat att montera med AR-glasögon är Tony Ringqvist.
– Man får en klarare helhet av hur takstolen ser ut och var piedestaler hamnar. Du kan styra den direkt med bara händerna mycket smidigare.AR står för Augmented Reality (förstärkt verklighet) och innebär att man kan uppleva en verklig miljö som förstärks av element skapade i en dator.
Mer om Tillverka i trä - en kraftsamling från träbyggnadsbranschen och den träbaserade inredningsindustrin.
Mikael Barani

2022-05-19 09:42