Nyhetsbild

Antalet anmälda elolyckor ökade under 2021

Elsäkerhetsverkets årliga rapport om elolyckor visar en uppgång under förra året. Anmälningarna ökade med nio procent och tillbuden med 13 procent. Samtidigt tror man att det finns ett mörkertal där olyckor inte blir en del av statistiken.


Under 2021 kom 869 olyckor och tillbud till Elsäkerhetsverkets kännedom. De senaste fem åren har 1 175 elyrkespersoner drabbats av en elolycka på jobbet. Även om anmälningsviljan ökar så finns också ett mörkertal och uppskattningen är att så många som 3 av 10 elyrkespersoner inte rapporterar elolyckor.
– Säkerhetskulturen byggs genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete och behöver få ta större plats i det vardagliga arbetet. Arbetsgivare behöver ta ett större ansvar och tillsammans med medarbetare prata om tillbud, göra riskanalyser och följa upp elolyckor, säger Leif Wiker, överinspektör på Elsäkerhetsverket.


Unga elyrkespersoner drabbas oftare  • Trenden de senaste åren är att elolyckor som medför sjukdagar ökar för yrkespersoner inom el.

  • Med 34 procent är det åldersgruppen 21-30 år som oftast drabbas av en elolycka. Det är också inom den ålderskategorin som flest är verksamma inom elyrken.

  • Den främsta orsaken till elolyckor bland elyrkespersoner är någon typ av arbetsfel, med 77 procent, och orsakas av att skyddsavskärmning fattas eller att den är felaktigt utförd. Vanligt är också att spänningen är felaktigt frånkopplad eller att man inte kontrollerat att det är spänningslöst.

  • 38 procent av dödsolyckorna sker på arbetet, oftast inom områdena elnät och elbanedrift, exempelvis genom att någon förolyckats i samband med utbyggnad eller reparation av elnätet.

  • Elolyckorna som sker på fritiden handlar ofta om risker och tillbud som uppstår när man använder elektriska produkter.


elolycka känner puls


Privatpersoner syns inte i statistiken


Elolyckor och tillbud bland privatpersoner som sker utanför yrkeslivet kommer sällan till Elsäkerhetsverkets kännedom eftersom det inte finns något anmälningskrav. Elsäkerhetsverket har därför tidigare gjort särskilda undersökningar för att ta reda på olycksstatistik bland privatpersoner. Statistik via sjukvården visar att hälften av privatpersoner kopplat till elrelaterade olyckor, behöver vård.
– Det verkliga antalet elolyckor både i yrkeslivet och på fritiden kan vara två till tre gånger fler än de vi kan se i Elolycksfallsrapporten. Bland annat skadar sig cirka 100 barn om året på grund av att de kommit i kontakt med trasiga vägguttag, säger Leif Wiker.


Flest dödsolyckor bland privatpersoner sker i samband med att någon befunnit sig på ett spårområde eller klättrat på tåg. Även i hushåll och bostäder förekommer dödsolyckor med el som orsak.


Fakta: Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket
Under 2021 har Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket tagit ett större gemensamt grepp för att se hur elolyckorna i arbetslivet kan minska. Bland annat har en gemensam handbok tagits fram, "Arbete vid risk för elektrisk fara", i syfte att tydliggöra gällande regelverk.
Det är gällande arbetsmiljöregelverk som ska tillämpas och omfattas av att arbetsgivare som är verksamma inom elbranschen, har ett lämpligt arbetsmiljöarbete som förhindrar olyckor bland yrkesaktiva. Arbetsmiljöverket har tillsynsansvar och Elsäkerhetsverket bistår utredningar vid behov när det gäller elolyckor.


Här kan du ladda ner Rapport Elolyckor 2021
Mikael Barani

2022-05-12 09:19