Nyhetsbild

Spannmålsbetong ser dagens ljus

Askan från spannmålsskal som använts som biobränsle har blivit en ingrediens i betongprodukter. Det är ByggVesta som tisdagen den 10 maj presenterade denna nya produkt som har installerats i företagets fastighet Sköterskan i Sege Park i Malmö. Detta har resulterat i hälften så stor klimatpåverkan som traditionell betong.


I sin korthet innehåller Agri™Betong spannmålsskal, en restprodukt från jordbruket. Skalen används vanligtvis till biobränsle för att skapa fjärrvärme, men den aska som blir kvar från värmekraftverken kan användas som tillsatsmedel i betongproduktionen. De gjutna betongelementen har installerats i fastigheten Sköterskan i Sege Park och ByggVesta planerar att i allt större utsträckning använda det i den mix av material som används i nya fastigheter.


Från vänster: Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Fotograf: David Krantz
Från vänster: Göran Resare (Strängbetong), Bill Ögren (ByggVesta), Henrik Vinell (Strängbetong) Fotograf: David Krantz


– I tider av klimatoro och behov av hållbart byggande samt den cementkris Sverige och branschen står inför, så är det spännande att arbeta med denna utveckling som utöver det halverade klimatavtrycket också medför en nära femtio-procentig reduktion av mängden cement. Vi ser att man med denna metod med lätthet skulle kunna understiga 200 CO2e per BTA, vilket är mindre än flerbostadshus i trä. Bäst möjliga innovation för hållbart byggande, säger Bill Ögren, Chef Produktion på ByggVesta Development.    Agri™Betong har tagits fram inom Energimyndighetens forskningsprogram Industriklivet tillsammans med forskningsinstitutet RISE, betongtillverkaren StraÌ�ngbetong, SoÌ�dertaÌ�lje kommun, LantmaÌ�nnen och forskningsinstitutet Swerim.
    Projektet, som varit en framgång, har skapat industriell betong med ett hälften saÌ� stort klimatavtryck som traditionell betong.
    Mikael Barani

    2022-05-11 09:49