Nyhetsbild

Gemensam finsk ambition förenar aktörer

Fondförvaltaren Slättö och Peab gör nu gemensam sak i Finland. Företagen etablerar nu ett joint venture-bolag med inriktning på utveckling och förvaltning av nyproducerade gröna bostadsfastigheter.


Slättö etablerar genom affären sin första bostadsinvestering i Finland. JV-bolaget kommer att ägas till lika delar av Slättö Core Plus AB (“Slättö”) och Peab AB (“Peab”) och parterna har en gemensam ambition att växa portföljen med fokus på större städer i Finland. Det initiala förvärvet består av två bostadsprojekt i Vanda respektive Åbo om sammanlagt 178 lägenheter samt 705 kvm kommersiell area i starka kommunikationslägen. Tillträde beräknas ske i slutet av 2023. Samtliga fastigheter byggs av Peab och kommer att miljöcertifieras.
– Vi ser affären som en utmärkt möjlighet att accelerera vår satsning i Finland. Att etablera ett strategiskt JV med en skicklig projektutvecklare är helt i linje med vår strategi avseende hur vi vill fortsätta växa geografiskt utanför Sverige inom segmentet gröna bostadsfastigheter, kommenterar Christian Bratt, affärsområdeschef bostad på Slättö.


  Finska flaggor  


Juha-Pekka Eskola, affärsenhetschef Peab projektutveckling Finland, kommenterar samarbetet:
– Det är fint att börja samarbete med Slättö också i Finland. De här projekten som nu ska genomföras är även viktiga för Peab i Finland avseende miljöcertifierade bostadsprojekt, säger Juha-Pekka Eskola.
Mikael Barani

2022-05-06 11:22